Consiliul Judeţean Brăila, şedinţă ordinară februarie 2018

*În 28 februarie, de la ora 10.00

Şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean (CJ) Brăila aferentă lunii în curs a fost anunţată pentru data de 28 februarie 2018, de la ora 10.00 în sala sare a clădirii administrative (B-dul Independenţei nr. 1). 

         Ordinea de zi propusă de Iulian Francisk Chiriac – preşedintele CJ este următoarea:

 1) Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii CJ Braila nr. 129/ 2016 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Judetean Braila in Consiliul de Administratie al Spitalului Judetean de Urgenta Braila; 2) Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii unei erori materiale din cuprinsul Anexei la Hotararea Consiliului Judetean nr.297/21.12.2017; 3) Proiect de hotarare privind aprobarea organizarii retelei scolare de invatamant special din judetul Braila, pentru anul scolar 2018-2019; 4) Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Spitalului Judetean de Urgenta Braila; 5) Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului privind conditiile, criteriile si procedura de finantare a programelor sportive, in baza prevederilor Legii educatiei fizice si sportului nr. 669/ 2000, cu modificarile si completarile ulterioare; 6) Proiect de hotarare privind avizarea modificarii si completarii Regulamentului Serviciului de Alimentare cu Apa si de Canalizare – actualizat – si a Anexelor – parte integranta – aprobat prin Hotararea nr. 3 din 21.03.2017 a Adunarii Generale a Asociatiei si a formei actualizate a Regulamentului; 7) Proiect de hotarare privind atribuirea licentelor de traseu pentru efectuarea transportului public judetean de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport SC Braicar SA Braila pe traseele: Braila-Pietroiu ( Punct de lucru Şos. Focsani km.5 ) , pentru beneficiarul SC Tihi SRL, Braila – SC Ceprohart SA Braila (Şos Vizirului  km.10), pentru beneficiarul SC Ceprohart SA Braila, Braila – SC Setcar SA Braila (Punct de lucru Baza neutralizare Setcar – sos Vizirului km.10), pentru beneficiarul SC SETCAR SA; 8) Proiect de hotarare privind atribuirea licentelor de traseu pentru traseul nr. 066 Tirlele Filiu – Ianca – Braila si pentru traseul nr. 067 Berlesti – Ianca, cuprinse in Programul de transport public judetean de persoane prin curse regulate pentru  reteaua de trasee din judetul Braila, valabil in perioada 1.01.2014 – 30.06.2019, operatorului de transport SC Dasmesdar SRL desemnat castigator conform rezultatelor atribuirii electronice prin sistemul national (AADR-SAET), din data de 19.02.2018; 9) Proiect de hotarare privind aprobarea actualizarii componentei Comisiei speciale pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al judetului Braila; 10) Proiect de hotarare privind actualizarea devizului general si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ”Reabilitare si refunctionalizare cladire Palat Administrativ, Piata Independentei nr. 1, Braila”; 11) Proiect de hotarare privind aprobarea achizitionarii unor servicii de consultanta, asistenta si reprezentare juridica pentru anul 2018; 12) Proiect de hotarare privind aprobarea si plata cotizatiei in cuantum de 500 lei la bugetul Asociatiei Directorilor Economici si Contabililor din judetele din Romania pentru anul 2018, precum si desemnarea directorului executiv al Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara din CJ Braila ca reprezentant in Asociatia Directorilor Economici si Contabililor din judetele din Romania; 13) Proiect de hotarare privind aprobarea contributiei CJ Braila privind plata cotizatiei aferenta anului 2018 catre Asociatia Localitatilor si Zonelor Istorice si de Arta din Romania; 14) Proiect de hotarare privind aprobarea si plata cotizatiei anuale in cuantum de 500 lei la bugetul Asociatiei Secretarilor de judete din Romania pentru anul 2018; 15) Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 3.735 mii lei din sume defalcate din taxa pe valoare adaugata destinate finantarii cheltuielilor descentralizate la nivelul judetului Braila, pentru plata contributiilor in vederea completarii drepturilor salariale pentru personalul neclerical angajat in unitatile de cult la nivelul judetului Braila si aprobarea numarului de posturi finantate din aceasta suma in anul 2018; 16) Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii datelor de identificare ale imobilului situat in municipiul Braila, Piata Traian nr.3, apartinand domeniului public al judetului Braila, administrat de Muzeul Brailei “ Carol I”; 17) Proiect de hotarare privind aprobarea transmiterii in folosinta gratuita catre Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta “Dunarea” al judetului Braila, pe o perioada de 6 ani, a doua ATV –uri cu platforma transport, targa transport persoane si kit de rulare pe zapada; 18) Proiect de hotarare privind aprobarea trecerii imobilului situat in municipiul Braila, str. Aleea Cresei nr. 1, din domeniul public al judetului Braila si administrarea CJ Braila, in domeniul public al municipiului Braila si administrarea Consiliului Local Municipal Braila; 19) Proiect de hotarare privind aprobarea transmiterii in folosinta gratuita, catre Centrul Militar Judetean Braila, pe o perioada de 6 ani, a unor mijloace fixe si obiecte de inventar; 20) Raport asupra eficientei activitatii Inspectoratului de Politie al Judetului Braila pentru anul 2017; 21) Raport privind activitatea desfasurata de Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila in anul 2017; 22) Raport privind activitatea manageriala in 4 luni 2017 – Spitalul Judetean de Urgenta Braila; 23) Alte probleme.

Reclame

Consiliu Judeţean Brăila, şedinţă extraordinară

*În 12 februarie 2018, ora 12.00 

 

     Iulian Francisck Chiriac – preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Brăila – a convocat pentru data de 12 februarie 2018, de la ora 12.00 o şedinţă extraordinară a CJ Brăila. Consilierii judeţeni se vor reuni în sala mare a clădirii administrative (Bulevardul Independenţei nr. 1). Foto din arhiva revistei de cultură şi informaţie Braila Chirei de la şedinţă CJ anterioară.

Două subiecte sunt pe ordinea de zi:

1) Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului pentru finantarea asocierilor judetului Braila – Consiliul Judeţean Braila cu unele unitati administrativ-teritoriale, Consilii locale din judeţul Braila in vederea realizării unor obiective de interes public, pentru anul 2018; 2) Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu al judeţului Brăila pe anul 2018 si estimările pe anii 2019 – 2021.

Revista „Sportul Brailean”, lansare nr. 9/ 2017

*La Biblioteca Judeţeană „Panait Istrati” Brăila, miercuri – 20 decembrie 2017 – de la ora 14.00

Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret (DJST) Brăila lansează miercuri, 20 decembrie 2017, de la ora 14.00 numărul 9 al revistei „Sportul Brailean”, 2017. Evenimentul are loc la sediul Bibliotecii Judeţene „Panait Istrati” Brăila (instituţie parteneră), la Mediatecă. Participarea la eveniment este deschisă publicului. Sunt invitaţi şi toţi colaboratorii DJST care sprijină an de an realizarea publicaţiei. Toţi cei prezenţi vor primi exemplare din publicaţie, un număr tipărit la standarde deosebite de calitate.  

Realizatorii sunt convinşi că publicaţia DJST reprezintă un document reprezentativ al sportului brăilean şi, prin urmare, adună într-un „Panoramic Sportiv 2017” cele mai importante evenimente sportive ale anul. De asemenea, revista „Sportul Brailean”, nr. 9/ 2017 cuprinde şi un interviu (premieră pentru consemnarile jurnalistice brăilene) cu antrenorul federal Ionel Constantin – unicul campion mondial brăilean de kaiac-canoe, un decupaj bine documentat din istoria trecută şi prezentă a automobilismului sportiv brăilean, articole despre handbalul şi baschetul brăilean, ajunse la un nivel de performanţă deosebit în acest an, o pagină dedicată curiozităţilor şi aspectelor inedite ale fenomenului olimpic internaţional, un nou episod (tot o premieră pentru consemnările jurnalistice brăilene) despre societăţile sportive brăilene de acum un veac, dar şi alte câteva consemnări captivante şi emoţionante despre sport şi viaţă.

Lansarea revistei reprezintă pentru DJST Brăila şi un moment prielnic de a transmite reprezentanţilor presei multumiri pentru colaborarea fructuoasă din acest an. Speram ca prin acest recent număr al revistei „Sportul Brailean”, am reuşit să îmbogăţim peisajul publicistic brăilean, să restaurăm sau să împrospătăm istoria sportului brăilean şi memoria afectivă a iubitorilor de sport din Brăila„, declară Nicuşor Hagiu – director executiv DJST.

** * Revista „Sportul Brailean” este finanţată şi realizată la DJST Brăila –  coordonator publicaţie Mircea Cărbunaru, consilier superior, sub patronajul Academiei Olimpice Române – filiala Brăila.

Moș Crăciun și Crăiasa Zăpezii, daruri pentru micii fotbaliştii de la „Dacia Unirea” Brăila

*Duminică, 17 decembrie 2017, la deschiderea Orăşelul copiilor *Tot atunci, au primit cadori şi 30 copii aflaţi în grija DGASPC

     La Brăila, duminică – 17 decembrie 2017 – s-a deschis Orăşelul copiilor şi Căsuţa poveştilor (https://brailachirei.wordpress.com/2017/12/16/copii-brailei-invitati-in-casuta-cu-povesti/) – într-un proiect al Primăriei Brăila şi al Teatrului de Păpuşi „Cărăbuş”. Actorii de la teatrul pentru copii au întruchipat personaje de basm şi de tradiţie populară, şi astfel Moș Crăciun împreună cu Crăiasa Zăpezii s-au întâlnit cu micuţii brăileni, aceştia din urmă primind daruri (dulciuri) oferite din fonduri ale Primăriei. Unii dintre norocoşi au fost fotbaliștii cuminți de la Centrul de copii si juniori ai ACS „Dacia Unirea” Brăila care s-au bucurat şi pentru că au văzut două personaje mirifice sosind la ei într-o caleașcă fermecată. De asemenea, la eveniment au participat şi primarul Marian Viorel Dragomir, viceprimarul Doiniţa Ciocan, suporteri adulţi ai echipei „Dacia Unirea”.

Vremea nu a fost deloc plăcută, ploaia rece a părut că vrea să strice atmosfera, dar copii şi ceilalţi actori ai întâlnirii au reuşit să rămână în tonul necesar momentului de sărbătoare, copiii fiind fermecați de la început de vederea Moșului cu daruri şi de frumuseţea Crăiesei, albă ca zăpada. 

viceprimar Doiniţa Ciocan,
primar Marian Viorel Dragomir

Totodată, au primit daruri și 30 de copii aflați în grija Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Brăila. Cu toţii s-au bucurat, au apreciat întâlnirea cu Moș Crăciun darnic și Crăiasa Zăpezii, au făcut fotografii împreună.

Consiliul Director al ACS Dacia Unirea Brăila: „Mulțumim pentru prezență și sprijin atât domnului primar Viorel Marian Dragomir, cât și doamnei viceprimar Doinița Ciocan. De asemenea mulțumim copiilor, părinților, antrenorilor și, nu în ultimul rând, suporterilor care au fost alături de noi, la sărbătoarea Pomului de Crăciun!”

 

Întâlnire brăileană în Proiectul „Campionii României în şcoală, liceu şi universitate”

*La Şcoala Gimnazială „Cuza”, cu atleta Anamaria Ioniţă * În 15 decembrie 2017 

Elevii de la Școala Gimnazială „Al. I. Cuza” din Brăila se întâlnesc vineri, 15 decembrie 2017, în sala de sport cu o campioană sportivă, Evenimentul are loc în contextul promovării valorilor sportive brăilene în rândul tinerilor, în proiectul naţional „Campionii României în școală, liceu și universitate” (https://brailachirei.wordpress.com/2017/12/05/proiectul-campionii-romaniei-in-scoala-liceu-si-universitate-si-la-braila/  deschis la Brăila acum câteva zile, cu întâlnirea dintre elevii Şcolii „Coşbuc” cu antrenorul de box Costică Dafinoiu). Invitată este campioana de atletism Anamaria Ioniță – multiplă campioană și multiplu medaliată la competiții naționale, balcanice și internaționale, locul III la Campionatul Mondial de la Portland, Statele unite (2016, cu ștafeta de 4×400) și participantă la Jocurile Olimpice de la Rio din Brazilia, în 2016.  

Anamaria Ioniţă

Anamaria Ioniţă (foto, preluare site CSM Brăila), născută la 7 iulie 1988, este înscrisă pe site-ul IAAF (The International Association of Athletics Federations) cu palamaresul sportiv, cele mai bune rezultate ale sale fiind din 2016 (https://www.iaaf.org/athletes/romania/anamaria-ionita-207888). „Sportiva brăileană este un exemplu de determinare și voința, trăsături specifice marilor campioni, trăsături ce i-au permis să evolueze și să se reinventeze continuu ca sportiv și ca personalitate umană” – organizatorii.

** *  Întâlnirea, sub motto-ul „Viitorul sportului brăilean începe astăzi, nu mâine”, face parte din calendarul local al proiectului național „Campionii României în școală, liceu și universitate” (site la www.campioniiromaniei.com) inițiat de Ministerul Tineretului și Sportului. Pe plan local, întâlnirea din 15 decembrie 2017 este organizată Direcţia Județeană pentru Sport și Tineret (DJST) Brăila – coordonatori Nicușor Hagiu, director executiv DJST Brăila, consilieri superiori sport Mircea Cărbunaru şi Corina Andronache – cu sprijinul Clubului Sportiv Municipal (CSM) Brăila, Inspectoratului Școlar Județean Brăila și Școlii „Cuza” gazdă.

“Tradiție și performanță în fotbalul brăilean”, proiect al ACS Dacia Unirea cu fonduri de la Consiliul Local

*CLM a alocat clubului suma de 500000 lei cu scopul principal sprijinirea echipei de seniori ACS Dacia Unirea Brăila în procesul de pregătire și competiții

     Consiliul director al Asociaţiei Club Sportiv „Dacia Unirea” Brăila a transmis un comunicat de presă în care ţine să mulţumească tuturor consilierilor sin Consiliului Local Municipal (CLM) Brăila care au votat pentru acordarea unei finanţări de 500000 lei, sumă care ajută clubul să îşi desfăşoare activitatea. Se menţionează şi faptul că fondurile nu sunt suficiente, aşa că aşteaptă acelaşi gest şi din partea consilierilor judeţeni pentru acordarea unei sume din bugetul Consiliului Judeţean. Foto – arhiva ACS „Dacia Unirea”.

Anunțăm cu încredere și speranță demararea proiectului “Tradiție și performanță în fotbalul brăilean” – proiect finanțat de CLM Brăila, în baza legii 69/ 2000 și a OUG 38/ 2017, un prim pas spre reinstaurarea climatului propice realizării de noi performanțe în fotbalul brăilean după foarte mult timp. Proiectul are o valoare totală de 500.000 lei din care 90% fonduri publice, 10% fonduri proprii, și are drept scop principal sprijinirea echipei de seniori ACS Dacia Unirea Brăila în procesul de pregătire și competiții. Suma alocată nu este mare și nu acoperă în întregime nevoile clubului, dar ne bucură faptul că s-a depăsit un blocaj care părea că ne copleșește total la un moment dat. Putem spune, după cea mai grea perioadă din viață clubului (aceste ultime 9 – 10 luni), că perseverența și răbdarea tuturor celor angrenați în activitatea acestui club a dat roade. Acest prim semnal va fi urmat, așa cum au fost discuțiile în acest sens cu autoritățile locale – Primărie și Consiliul Județean – și de alți păși, pe drumul bătătorit deja în acest final de an, astfel încât începutul anului viitor să ne aducă stabilitatea financiară care să ne permită să ne concentrăm pe latură sportivă a activității noastre, principalul nostru obiectiv. Chiar dacă totul a durat mult prea mult față de ce ne doream cu toții, totul e bine când se termină cu bine!

            Mulțumim Consiliul Local Municipal, aparatului administrativ din Primăria Brăila și mai ales domnului primar Marian Dragomir pentru sprijinul acordat în condițiile în care, din informațiile noastre, suntem prima localitate din țară care implementează finanțarea sportului pe nouă ordonanță de urgență!

 Mulțumim de asemenea jucătorilor, antrenorilor, personalului din club și tuturor celor care ne-au fost alături în această perioadă grea, și din acest moment suntem siguri că lucrurile se vor așeza pe făgașul normal! Asigurăm toți iubitorii fotbalului brăilean că vom da imediat un “restart” activității noastre din toate punctele de vedere, astfel încât echipa noastră să revină pe un loc cel puțin onorabil la finele acestei ediții de campionat. Împreună suntem Dacia Unirea Brăila!

Proiectul „Campionii României în şcoală, liceu şi universitate”, şi la Brăila

*Implementat de DJST; primul eveniment are loc la Şcoala „Coşbuc”, cu invitat antrenorul de box Costică Dafinoiu 

     Direcţia Judeţeană pentru Sport si Tineret (DJST) Brăila anunţă debutul local al proiectului naţional „Campionii României în şcoală, liceu şi universitate”. Astfel, în data de 7 decembrie 2017, de la ora 14.00 elevi ai Şcolii Gimnaziale „George Cosbuc” din Brăila se vor întâlni la ei în unitatea de învăţământ cu maestrul emerit al sportului Costică Dafinoiu – medaliatul cu bronz (box) la Olimpiada de la Montreal, 1976. Elevii vor avea ocazia să cunoască o mare personalitate a boxului, îndrăgită de publicul brăilean, cu o poveste de viaţă extraordinară, un om care poate fi oferit ca model tuturor generaţiilor.

Costică Dafinoiu

Costică Dafinoiu, născut în 1954 în comuna brăileană Viziru, s-a înscris la box la Clubul Progresu şi a început să aibă succes încă de la 16 ani – campion naţional la juniori. După ce s-a retras din activitatea competiţională, a devenit antrenor la Clubul Sportiv Municipal Brăila. A participat şi la alte competiţii internaţionale de anvergură, cu bune rezultate.

Activitatea aceasta, ca şi următoarele din proiectul naţional, sunt coordonate de Nicusor Hagiu – director executiv DJST Brăila – şi Mircea Carbunaru, Corina Andronache – consilieri superiori la DJST Brăila. Partenerul Direcţiei pentru Sport şi Tineret în desfăşurarea activităţilor din proiect este Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila – prof. dr. Cătălin Canciu, inspector şcolar general, prof. Dan Mihai Gheorghiţă (ed. fizică) şi prof. Danela Mihaela Turcu – inspectori adjuncţi.

** * Proiectul este o iniţiativă a Ministerul Tineretului ţi Sportului, aplicată pe plan local prin intermediul structurilor subordonate – Direcţii Judeţene pentru Sport şi Tineret, Cluburi Sportive departamentale. „Campionii României în şcoală, liceu și universitate” are ca scop să aducă în faţa tinerilor personalităţi sportive româneşti care vor prezenta importanţa sportului şi a educaţiei fizice în dezvoltarea armonioasă a tinerilor, dar şi pentru a inspira campionii de mâine.

N.red. Iniţiativa vine şi ca o necesitate în educaţia tinerei generaţii, ştiut fiind faptul că tot mai mulţi copii şi tineri fac mişcare, că sunt din ce în ce  mai mulţi copii obezi şi că, în general, atracţia pentru new media şi internet duce copiii şi tinerii mai degarbă către sedentarism, un pericol real pentru sănătate (şi trupească, şi mentală).