Jocuri politice ale opoziţiei în administraţia de la Brăila. Înlăturarea oamenilor puterii din CJ şi CLM

* Caz, se pare unic în ţară, în ambele organisme de conducere ale judeţului şi municipiului Brăila au fost votate hotărâri prin care sunt eliminaţi din funcţii Giana Maria Pătraşcu şi Stănel Necula, vicepreşedintele CJ şi viceprimarul municipiului, ambii membrii ai partidului aflat la putere la nivel central * Propunerile în acest sens au venit de la grupuri de consilieri * Pentru ca votul să iasă cum s-a dorit, consilierii PSD au făcut front comun cu cei ai PNL şi PC

         S-a spus în câteva rânduri că Brăila postdecembristă devenise „roşie”, aluzie deloc străvezie la culoarea Partidului Social Democrat (PSD) ai cărui candidaţi – la nivel local – au fost preferaţi în alegeri atât de locuitorii judeţului, dar şi de cei ai municipiului. Acum, situaţia se poate rezuma în aceeaşi termeni date fiind rezultatele votului în cazul a două proiecte de hotărâri în Consiliul Judeţean (CJ) Brăila şi în Consiliul Local Municipal (CLM) Brăila. Practic, în şedinţele ordinare ale celor două organisme administrative s-a votat înlăturarea din funcţii a vicepreşedintelui CJ Giana Maria Pătraşcu şi a viceprimarului Stănel Ionel Necula, ambii membrii ai Partidului Democrat Liberal (PDL).

        Pentru acest demers s-a apelat la soluţia democratică a utilizării dorinţei şi votului majorităţii. În ambele consilii s-au aliat consilierii PSD cu cei ai Partidului Naţional Liberal (PNL) şi ai Partidului Conservator (PC), aceştia propunând excluderile menţionate, diferenţa constând în faptul că la CJ consilierii democrat-liberali nu au introdus buletinele de vot în urnă. Finalul a fost acelaşi: s-a votat, cu majoritate, înlăturarea reprezentanţilor puterii. Giana Pătraşcu a declarat că va uza de atributele justiţiei pentru a-şi face dreptate pentru că nu există, din punctul său de vedere, motivaţie pentru acest demers.

        Motivaţia îndepărtării celor doi reprezentanţi ai puterii din CJ şi CLM este, cel puţin în documentele ataşate proiectelor de hotărâre, una doar de formă – în conformitate cu reglementările Legii nr. 215 din 2001 şi ale statutului aleşilor locali. Nu se explică, în clar, dacă cei doi s-au făcut vinovaţi de ceva în faţa electoratului. Doar că aşa se ajunge la rezultatul pe îl prevedeau unii politicieni după ce, în CJ Brăila mai ales, mai multe proiecte de hotărâre nu au trecut la vot – între ele şi cel referitor la construirea podului peste Dunăre.

        Chiar dacă Prefectura va ataca sau nu cele două hotărâri, deocamdată se poate spune că la Brăila opoziţia politică a obţinut un scor foarte bun, reuşind să zdruncine serios scaunul puterii. Dacă amintim şi faptul că Giana Pătraşcu – fost preşedinte interimar al PDL local –  este mâna dreaptă a lui Gabriel Sandu – ministrul Comunicaţiilor, fost deputat de Brăila, artizan alături de Theodor Stolojan în formarea PDL la nivel naţional – atunci se înţelege miza şi dimensiunea situaţiei.

        Propuneri în vederea înlocuirii celor doi se vor concretiza  la şedinţele din luna septembrie ale CJ şi CLM Brăila.

        Conform rezultatului oferit de scorul electoral de la ultimele alegeri, la Brăila conducerile judeţului şi municipiului se află în mâna opoziţiei.  Gheorghe Bunea Stancu – liderul PSD local – este şi preşedintele Consiliului Judeţean, iar ex-senatorul Aurel Gabriel Simionescu – preşedinte executiv al organizaţiei judeţene PSD – a devenit primarul municipiului Brăila.

Şedinţă la Consiliul Judeţean Brăila

          Consiliul Judeţean Brăila se întruneşte mîine, 31 august, de la ora 10.00. Ordinea de zi  a şedinţei ordinare cuprinde, în formulă de propuneri,  următoarele proiecte:

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Serviciului public comunitar judetean de evidenta persoanelor Braila;

2. Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii termenului de transmitere in folosinta gratuita catre Facultatea de Inginerie Braila – Universitatea “Dunarea de jos” Galati , a unor spatii din imobilul situat in municipiul Braila , Calea Calarasilor nr. 29, pe o perioada de un an de zile;

3. Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii termenului de transmitere in folosinta gratuita pe o perioada de un an, Colegiului Medicilor din judetul Braila, a unui spatiu situat in incinta imobilului din Braila, Soseaua Buzaului nr.2, proprietate publica a judetului Braila;  

4. Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii unei parti dintr-un imobil, aflat in domeniul public al statului si in administrarea Consiliului Judetean Braila, constand in pista de aviatie, bretele, cai de rulare, situat in orasul Ianca, judetul Braila;  

5. Proiect de hotarare privind aprobarea tarifelor pentru folosirea spatiilor aferente Salii Polivalente;

6. Proiect de hotarare privind aprobarea programului de gestionare a calitatii aerului pentru unele localitati din judetul Braila;  

7.  Proiect de hotarare privind eliberarea din functia de vicepresedinte al Consiliului Judetean Braila a doamnei Giana Maria Patrascu;

8. Informare referitoare la eficienta activitatii Inspectoratului de Politie al judetului Braila in trimestrul II 2010

9. Diverse

      Şedinţa are loc în Sala Mare de sedinţe a Palatului Administrativ brăilean.

Şedinţa ordinară – luna august – a Consiliului Local Municipal Brăila

        Marţi, 31 august, de la ora 10.00 are loc şedinţa ordinară aferentă lunii august a Consiliului Local Municipal Brăila. Întrunirea consilierilor municipali, a primarului şi viceprimarilor are loc în sala de şedinţe a Companiei de utilităţi „Dunărea”.

        Ordinea de zi propusă pentru şedinţă este următoarea:

1). Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli, constituit în afara bugetului local, pe anul 2010.

2). Proiect de hotărâre iniţiat de Viceprimarul Municipiului Brăila, d–nul Ionel Stănel Necula, precum şi de consilierii locali municipali membrii în AGA a S.C. CET S.A. Brăila, respectiv domnii Mangiurea Silviu, Potec Grigore, Negoiţă Daniel, Popa Petrică Costel şi Berilă Nelu, privind: Aprobarea Studiului pentru evaluarea potenţialului local al resurselor energetice şi a oportunităţii atragerii unei investiţii pentru finanţarea, construcţia şi exploatarea unei surse noi pentru producerea energiei termice în Municipiul Brăila, precum şi modernizarea sistemului de transport şi distribuţie.

3). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea H.C.L.M. nr. 51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”.

4). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea procesului – verbal de negociere al Comisiei speciale de punere în aplicare a H.C.L.M. nr.4/2003, referitoare la din cadrul şedinţei din data de 30.07.2010.

5). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea proiectului „Brăila – cultură, locuri, tradiţii şi obiceiuri străvechi”, a bugetului şi a cheltuielilor legate de proiect survenite ca urmare a clarificărilor din procesul de evaluare tehnică şi financiară şi recalculării folosind cota de TVA de 24%.

6). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Scoaterea la licitaţie publică, în vederea concesionării a terenului în suprafaţă de 129,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Strada Ecaterina Teodoroiu nr.67 A, în vederea construirii unei locuinţe.

7). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 429,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Strada Moldovei, nr.90, solicitanţilor BÂRSAN VALERIU şi BÂRSAN LILIANA, în vederea extinderii construcţiei existente C.1, proprietatea personală a acestora.

8). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 103,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Strada Brazdei, nr.4, solicitanţilor MANOLACHE COSTACHE şi MANOLACHE MARIA, teren pe care sunt situate construcţiile C.1, C.2 şi C.3, proprietatea personală ale acestora.

9). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 246,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Strada Baldovineşti, nr.49, solicitantelor OLEINIC IOANA şi GIUGLEA NICOLETA, teren pe care este situată construcţia C.1, proprietate personală a acestora.

10). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 407,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Str. Octav Băncilă nr.45, solicitanţilor OLTEANU DINU şi OLTEANU CONSTANTINA, teren pe care sunt amplasate construcţiile C1, C2, C3, C4, C5 şi C6, proprietatea personală ale acestora.

11). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 245,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Cantonului, nr.30, solicitanţilor OLTEANU VALERIU şi OLTEANU LUCIA, teren pe care sunt situate construcţiile C.1 şi C.2, proprietate personală ale acestora.

12). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea anexelor nr.1 şi 2 din H.C.L.M. nr.174/28.11.2002, privind „Punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.550/2002 privind vânzarea spaţiilor comerciale sau de prestări de servicii aflate în administrarea Direcţiei Serviciilor Publice Brăila.”, cu modificările şi completările ulterioare.

13). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea Hotărârii Consiliului Local Municipal Brăila nr.230/14.07.2010 referitoare la „Înfiinţarea S.C. „Administraţia Pieţelor şi Târgurilor” S.A. Brăila”.

14). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea conţinutului Caietului de sarcini pentru atribuirea contractului de servicii de proiectare urbanistică, având ca obiect „Actualizarea Planului Urbanistic General – Municipiul Brăila” aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr.356/21.10.2009.

15). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea poz. nr.113 , Capitolul H – „Terenurile şi clădirile Instituţiilor Publice”, din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, reactualizat conform H.C.L.M. nr.279/11.08.2009 privind Liceul „Hariclea Darclee” Brăila, conform procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr.3852/18.11.2009.

16). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Asocierea între Municipiul Brăila şi Asociaţia Club Sportiv „CUZA SPORT” Brăila, în vederea desfăşurării activităţii sportive.

17). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Prelungirea perioadei acordului de parteneriat încheiat între Municipiul Brăila prin Direcţia de Asistenţă Socială Brăila, pe de o parte şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Brăila şi Fundaţia „Lumina”, de cealaltă parte, aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr.168/31.05.2007.

18). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea perfectării contractului de închiriere, având ca obiect imobilul situat în Brăila, str. Griviţei nr.243 cu ieşire în str. Mihai Bravu nr.302, între Grupul Şcolar de Prelucrare a Lemnului „Constantin Brâncuşi”, unitate şcolară cu personalitate juridică, în calitate de locatar şi doamnele Sachelarie Gabriela Laura, Sachelarie Maria şi Dumitriu Lucia, în calitate de locatori, conform art.3 din Dispoziţia de restituire nr.30.565/13.03.2008.

19). Evaluarea performanţelor profesionale ale Secretarului Municipiului Brăila, pentru perioada 01.01.2010– 01.08.2010.

20). Proiect de hotărâre iniţiat de un grup de 10 consilieri locali, privind: Schimbarea domnului NECULA STĂNEL IONEL din funcţia de Viceprimar al Municipiului Brăila.

21). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Alegerea Preşedintelui de Şedinţă al Consiliului Local Municipal Brăila.

22). D i v e r s e.

Lansarea unei noi linii de finanţare POSDRU, pe componenta referitoare la Măsuri active de ocupare

        Organismul Intermediar Regional POSDRU (OIRPOSDRU) Regiunea Sud-Est anunta lansarea liniei de finantare pentru proiectele de tip grant aferente Domeniului Major de Interventie (DMI) 5.1 – „Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare”. Lansarea acestei cereri de propuneri are loc vineri, 27 august 2010, după cum precizează Gabriel Nicolae Ciubuc – Ofiter Informare si Publicitate la OIRPOSDRU Regiunea Sud-Est.  De asemenea, în Sala Mare a Prefecturii are loc – pe 1 septembrie –  un seminar cu acelaşi subiect la care sunt aşteptaţi cei interesaţi să depună proiecte din categoria menţionată.

        Evenimentul de prezentare a oportunitatilor oferite de liniile de finantare deschise in acest an a avut loc in data de 15 iulie 2010, fiind organizat de AM POSDRU şi „Financiarul”. Atunci a fost anunţată şi lansarea liniei de finanţare pentru DMI 5.1 prezentându-se criteriile de eligibilitate pentru grupuri tinta si activitati: „Măsurile promovate în cadrul acestui DMI sunt destinate grupurilor de persoane cu o situaţie dificilă pe piaţa muncii, precum şomerii tineri, şomerii vârstnici şi şomerii de lungă durată. În cadrul acestui DMI vor fi promovate intervenţiile integrate, care prevăd implementarea unor activităţi precum informare şi consiliere profesională, asistenţă în planificarea carierei şi căutarea unui loc de muncă, job-cluburi, programe de formare profesională, programe locale de ocupare în lucrări comunitare etc.”

      Potentialii beneficiari pot consulta Ghidul Solicitantului – Conditii Generale – august 2010 si Ghidul Solicitantului – Conditii Specifice – august 2010 accesand pagina de internet a OIR POSDRU Regiunea Sud Est:: www.fsesudest.ro  sau pagina de internet a AMPOSDRU: www.fseromania.ro.

        Din data de 27 august 2010, potentialii beneficiari pot accesa Action Web (Ghidul de completare in 3 pasi) pentru a incepe completarea unei propuneri de proiect de grant in cadrul domeniului major de interventie 5.1. Conform Ghidului Solicitantului – Conditii Specifice, sistemul informatic Action Web va bloca transmiterea cererilor de finantare dupa expirarea termenului limita de transmitere on-line – 10 decembrie 2010 ora 17.00.

        Intrebarile referitoare la aceasta cerere de propuneri de proiecte vor fi trimise prin email la adresa: oir_se@fsesudest.ro

Serbările Timişoreana de la Brăila – un succes, la final cu iz nostalgic în compania formaţiei Pasărea Colibri

       Brăilenii s-au dovedit la înâlţime în cele trei zile, mai precis 20. 21 şi 22 august, cât a durat caravana Serbările Timişoreana (nu uitaţi că aveţi site-ul cu acelaşi nume al manifestării pe „Brăila Chirei”, în lista de link-uri; la fel şi site-ul Ursus Breweries, parte a grupului SabMiller; Ursus deţine Timişoreana şi alte mărci de bere cunoscute), în Piaţa Independenţei fiind atât de mulţi oameni de ziceai că ne pregătim (hm!) de înc-o revoluţie… Din comentariile pe care le veţi vedea aici, şi pe site-ul Serbările Timişoreana, veţi sesiza că şi organizatorii au fost încântaţi; la fel şi partenerii de la Primăria municipiului Brăila pentru care acest eveniment a costat doar cât s-a consumat energie electrică la scenă şi în spaţiul comercial – foarte civilizat şi atrăgător din punct de vedere estetic, aflat sub semnul „Bucuroşi de oaspeţi” – şi cât a fost activitatea de salubritate (tot ce a rămas de la consumatori, pe jos, cu toate că erau destule pubele…, a fost strâns seară de seară începând cu oar 24.00).

      Foto (de la Carmelia Dragomir – consilier la Cabinetul Primarului): Iată cum se vedea mulţimea, de sus…

        Formaţia Pasărea Colibri, înfiinţată în 1992 în formula Mircea Baniciu, Mircea Vintilă, (regretatul) Florian Pittiş şi Vlady Cnejevici, a sosit la Brăila în ultima seară a caravanei în actuala componenţă:  Mircea Baniciu, Mircea Vintilă, Vlady Cnejevici şi Marius Baţu. Cei patru renumiţi muzicieni au dat strălucirea necesară ultimei seri din Serbările Timişoreana de la Brăila – un eveniment cu adevărat memorabil pentru toţi. Şi nu puţini au fost cei din public (ba chiar au umplut până la refuz Piaţa Independenţei, brăileni, gălăţeni, bucureşteni şi cine mai ştie de pe unde or mai fi fost cei care s-au aflat în aceste zile în municipiul de la fosta cetate), nu doar la distracţiile din timpul zilei – cu excelenta bere Timişoreana, asezonată cu o gustare pe măsură, cu jocuri amuzante dotate cu premii – ci şi la concertul oferit de Pasărea Colibri.

           Fotografia următoare este ilustrativă pentru distracţia de fiecare zi: Maeştii Berar, Brutar, Croitor şi Gazda cea Mare amuzând consumatorii (cei patru actori s-au comportat exemplar, au jucat realmente ca pentru aplauze la scenă deschisă!)

      

         Publicul s-a dovedit la fel de receptiv, ca şi în celelalte seri când a ascultat, a cântat şi a aplaudat muzicienii de rock şi pop. Şi de această dată am remarcat tineri şi vârstă foarte fragedă, chiar copii, care ştiau pe de rost versurile şi scandau melodiile, ceea ce este un semn de vitalitate şi profunzime a poporului român (n.aut. În ciuda unor aparenţe de idioţenie, aşa cum ar rezulta de la ştirile oferite de televiziunile comerciale şi din emisiunile kitsch ale aceloraşi posturi extrem de nocive mai cu seamă pentru motivaţia şi exemplele arătate tinerei generaţii… ) după cum au remarcat Mircea Baniciu şi Mircea Vintilă – şi să invit să urmăriţi paginile „Brăilei Chirei” în continuare deoarece şi cu cei doi am realizat interviuri. La fel ca şi în finalul concertului din seara precedentă, la autografe s-a stat la coadă.

       Mai mult, de la bucuria împărtăşirii aceloraşi pasiuni – în cazul de faţă, muzica folk în special – publicul a trecut la extremele sentimentale, extazierea şi tristeţea, nelipsind nostalgia şi aminitirile de la Cenaclul „Flacăra” – unde membrii formaţiei au fost, de asemenea, în atenţia publicului. Evident că a fost pronunţat şi numele lui Florian Pittiş, iar la piesa „Vinovaţii fără vină” – şi ea intonată, ca un imn, de toţi cei prezenţi – au fost multe lacrimi şterse mai jlt sau puţin pe furiş pe obrajii îmbujoraţi de emoţie (şi se putea vedea, pentru că era o lună…).

      Din comunicatul de presă remis de Raluca Ursu – PR la 2active – reiese cel eprecizate aici; este sugestiv în acest sens cuvântului lui Nicolae Nemeş – Sponsorship Manager Ursus Breweries: „Am venit la Brăila convinşi că vom avea parte de o primire bună, însă putem spune fără rezerve că toate aşteptările ne-au fost depăşite. Publicul din Brăila a fost unul dintre cele mai primitoare şi mai calde pe care le-am întâlnit până acum în caravana Serbărilor Timişoreana, iar asta ne bucură cu atât mai mult cu cât anul acesta spunem povestea ospitalităţii tradiţionale cu care românii îşi întâmpină oaspeţii. Brăilenii ne-au demonstrat că ospitalitatea există în continuare şi că este la fel de vie ca şi în vremurile de demult”.

      De asemenea, Cristina Gherman – Senior Brand Manager la Timişoreana – ne-a declarat că a fost încântată de modul cum au primit brăilenii caravana (n.aut. Voi reveni cu întreg cuvântul Cristinei Gherman). 

       Restul de amănunte, despre celelalte zile ale incitantului eveniment, le găsiţi aici

https://brailachirei.wordpress.com/2010/08/22/holograf-la-serbarile-timisoreana-de-la-braila-%e2%80%93-mai-mult-cred-nu-se-putea-piata-independentei-a-%e2%80%9eluat-foc%e2%80%9d-la-explozia-bucuriei-publicului/

       Să le mulţumim, deci, celor de la Timişoreana (să nu uităm că au fost şi sponsori al Zilele Brăilei) pentru organizarea unui eveneument atât de reuşit, dar şi conducerii Primăriei municipiului care a fost cu ideea invitării acestei caravane, repet, deosebit de incitante (n.aut. Mi-a plăcut, o să repet de câte ori am ocazia, ideile de Valoare, Meşteşuguri, respect pentru tradiţie care sunt subliniate în campania Timişorean din acest eveniment). Şi să le urăm succes! Şi să ne bucurăm totodată că noi, brăilenii, am dovedit la fel de mult respect pentru arta de a fi comerciant, pentru arta culinară, pentru arta muzicală – care, aşa cum aţi văzut şi după cum am relatat în cele trei zile.

Muzeul Brăilei – 129 ani de la întemeierea prin Decret regal

        La 23 august sărbătorim Ziua Muzeului Brăilei, ne reaminteşte Diana Coşarcă de la Serviciul Relaţii Publice al instituţiei aniversate. La 23 august 1881, regele Carol I semna la Sinaia Decretul prin care se înfiinţa la Brăila, deopotrivă, instituţia muzeală şi biblioteca publică.

       Anul acesta, la 129 de ani de la întemeiere,  la sediul din Piaţa Traian nr. 3, de la ora 11.00 are avea loc vernisajul expoziţiei „DACII DIN CURBURA CARPAŢILOR ŞI DE PE VALEA BUZĂULUI”, expoziţie realizată în colaborare cu alte patru muzee din ţară: Muzeul Judeţean Buzău, Muzeul Naţional al Carpaţilor RăsăriteniSf. Gheorghe, Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei – Cluj Napoca, Muzeul Judeţean de Istorie Braşov.

        Arheolog dr. Valeriu Sîrbu – director adjunct al Muzeului Brăilei – ne oferă câteva detalii despre incintanta expoziţie ce reuneşte obiecte restaurate, imagini ale şantierelor arheologice şi site-urilor cercetatate: 

         „Expoziţia reuneşte, pentru prima dată, piese reprezentative descoperite în şapte situri importante, situate de-o parte şi de alta a lanţului montan al Carpaţilor de Curbură, respectiv pe cele de la  Cârlomăneşti – Cetăţuie şi Pietroasa Mică – Gruiu Dării, din judeţul Buzău, Olteni – Cariera de nisip şi Covasna – Cetatea Zânelor, judeţul Covasna,  Racoş –Tipia Ormenişului şi Piatra Detunată, jud. Braşov. Diferite ca mod de organizare şi funcţionalitate (aşezare nefortificată şi necropolă la Olteni, cetate şi centru rezidenţial la Covasna, aşezări şi zone sacre la Pietroasa Mică, Cârlomăneşti şi  Racoş), cele şapte situri prezintă, prin artefactele descoperite, atât omogenitatea culturii daco-getice, cât şi diversitatea rezultată din manifestările economice, sociale şi spirituale locale. Majoritatea dintre ele au fost contemporane, cu maximă dezvoltare în sec. I a. Chr. – I p. Chr., excepţie făcând doar aşezarea şi necropola de la Olteni, jud. Covasna, care se datează în sec. IV – III a. Chr. De altfel, siturile de la Olteni sunt o apariţie insolită în spaţiul intracarpatic, descoperirile de aici dând speranţa identificării altor aşezări şi necropole dacice similare şi în alte zone din Transilvania, nedepistate până acum din cauza carenţei cercetărilor şi nu a lipsei unor asemenea vestigii.

         În expoziţie mai sunt prezente, prin replici sau piese originale, două tezaure din argint aurit, unul de la Sâncrăieni (jud. Harghita) şi altul de la Surcea (jud. Covasna), reprezentative atât pentru măiestria artizanilor, cât şi pentru arta figurativă dacică.

         Sunt expuse atât o gamă variată din olăria dacică, de o deosebită varietate şi utilitate, cât şi unelte şi ustensile, arme şi piese de harnaşament, podoabe şi accesorii vestimentare, statuete şi figurine antropomorfe şi zoomorfe etc. Deşi doar o mică parte din vestigiile descoperite sunt prezente în expoziţie, ele sunt reprezentative pentru aceste situri şi semnificative pentru civilizaţia dacică. Desigur, din această zonă se mai cunosc numeroase descoperiri de epocă dacică, dar cele prezente în expoziţie sunt cele mai spectaculoase. Expoziţia reuneşte şi vestigii geto-dacice importante din zona Brăilei, aşa cum sunt cele din mormântul aristocratic de la Găvani, din aşezarea şi necropola de la Brăiliţa, ambele databile în sec. IV-III a. Chr.,  ori din dava de la Grădiştea-Movila Crestată, din sec. II-I a. Chr.

        Expoziţia este însoţită de o bogată ilustraţie (fotografii, desene, texte, machete), atât despre mediul natural în care se află siturile sau cu aspecte din timpul săpăturilor arheologice, cât şi planuri ori imagini despre unele piese de o importanţă deosebită, acestea contribuind la o mai profundă înţelegere a civilizaţiei dacice de către publicul vizitator. De asemenea, s-a tipărit, în condiţii grafice deosebite, un catalog ce include atât prezentările generale ale siturilor, cât şi piesele din expoziţie”.

      Expoziţia rămâne deschisă până la 21 noiembrie 2010.

“Un grătar bun este un grătar curat” – mesajul transmis în pădurea Lacu Sărat de voluntarii MaiMultVerde care au ecologizat zona

        Brăilenii au avut sâmbătă, 21 august, un sprijin deosebit în activitatea de ecologizare – nu îndeajuns de bine pusă la punct, trebuie să recunoaştem… – în voluntarii de la Asociaţia MaiMultVerde (mai multe date despre organismul neguvernamental, inclusiv proiectele desfăşurate, pe www.maimultverde.ro – adresa site-ului se va regăsi permanent şi pe “Brăila Chirei”). Astfel, în pădurea Lacu Sărat u fost nu mai puţin de 30 de tineri voluntari care au strâns 60 de saci de resturi şi gunoaie în cadrul unei acţiuni din Proiectul „Grătar Curat 2010” pe care MaiMultVerde îl derulează în colaborare cu Golden Brau (firma face parte din portofoliul companiei Heineken România, berea cu acelaşi nume fiind premiată cu şase medalii de aur la prestigioasa competiţie Monde Selection din Bruxelles). Sacii au fost la final preluaţi de agenţii locali de salubritate. La acţiune au participat şi reprezentanţi ai Agenţiei pentru Protecţia Mediului Brăila.

       După cum subliniază Ema Macovei – Asistent comunicare la MaiMultVerde – mesajul transmis picnicarilor a fost acela de responsabilizare şi curăţenie, mai precis „Un grătar bun este un grătar curat”. O activitate similiară va avea loc în proiect la Snagov, întro altă zi de sâmbătă, pe 28 august.  

        „<Grătar curat 2010> este un proiect de conştientizare şi responsabilizare demarat de Asociaţia MaiMultVerde şi Golden Brau. Până la finalul lunii august, voluntarii MaiMultVerde şi reprezentanţii Golden Brau desfăşoară activităţi de conştientizare şi curăţenie în zone de picnic din toată ţara. Este cunoscut faptul că în urma activităţilor de picnic rămân cantităţi impresionante de gunoi, iar eforturile autorităţilor şi organizaţiilor de mediu nu sunt suficiente pentru a păstra aceste zone de petrecere a timpului liber curate. Astfel, proiectul <Grătar curat 2010> îşi propune să informeze şi responsabilizeze participanţii la picnic despre importanţa păstrării curăţeniei în aceste zone. Până acum, în proiect au mai avut loc acţiuni similare în judeţul Argeş la Valea Vâlsanului, în Bucureşti – Pădurea Snagov, la Cluj-Napoca în Pădurea Făget, la Râmnicu Vâlcea – Baraj Nord, în judeţul Hunedoara la Lacul Cinciş, în judeţul Constanţa la Popas Fântâniţa, în judeţul Gorj la Cheile Sohodolului şi în judeţul Dolj – în Pădurea Bucovat, la Arad – în Pădurea Ceala, la Bacău – Parcul Gherăieşti, zone foarte cunoscute de petrecere a timpului liber. In cadrul acestor actiuni s-au implicat 375 de voluntari care au adunat peste 16 tone de gunoaie”, precizează Ema Macovei.

         Proiectul „Gratar curat 2010” se încheie pe 28 august, la Snagov. La fiecare acţiune participă voluntari MaiMultVerde şi reprezentanţi Golden Brau care împart saci de gunoaie participaţilor la picnic, explică importanţa păstrării curăţeniei în zonele naturale şi adună gunoaiele. În zonele unde acest lucru e posibil, prin parteneriate cu autorităţile locale s-au colectat selectiv deşeurile: plastic, hârtie şi sticla, ulterior acestea fiind valorificate de firmele de salubritate locale.

      „Dincolo de latura culinară, grătarul are puternice trăsături rituale şi sociale. Unii nu s-au ferit să îi dea şi o faţă politică, dar noi ne încăpăţânăm să-l recomandăm cu garnitură ecologică. Reţeta unui gratar curat este simplă: achiziţionarea unor ingrediente, pe cât posibil, locale, nu doar carne, ci şi legume, veselă şi tacâmuri de carton sau lemn şi saci menajeri pentru resturi şi, la final, o vizită la containerele pentru colectarea selectivă a deşeurilor. Astfel, la sfârşitul zilei senzaţia de saţietate va fi acompaniată de un sentiment de mulţumire”, este de părere Doru Mitrana – director executiv Asociaţia MaiMultVerde.

        Anamaria Bogdan – Manager comunicare la MaiMultVerde – ne oferă, în rezumat, câteva date despre MaiMultVerde: organizaţia neguvernamentală, nonprofit şi de protecţie a mediului, are misiunea de a construi o nouă cultură a voluntariatului pentru mediu în România. În primii doi ani de funcţionare, 2008 şi 2009, MaiMultVerde a lucrat cu peste 11.000 de voluntari, a plantat 383.700 puieţi, a strâns 262 de tone de deşeuri, a deschis primul centru de închiriat biciclete din Bucureşti – Cicloteque, a derulat două campanii naţionale de informare şi educaşie şi a organizat prima gală de strângere de fonduri pentru proiecte de mediu – Gala Verde. Bugetul MaiMultVerde în primii doi ani a depăşit 1.800.000 euro,  fondurile fiind obţinute din sponsorizări oferite de marile companii din România.

Holograf la Serbările Timişoreana de la Brăila – mai mult (cred…) nu se putea! Piaţa Independenţei a „luat foc” la explozia bucuriei publicului !

       Trebuia să fiţi pe scena amenajată în Piaţa Independenţei din faţa Palatului Administrativ brăilean, la Serbările Timişoreana, pentru a realiza – cel puţin în seara de sâmbătă, 21 august – ce înseamnă succesul muzical. Pur şi simplu a fost o adevărată explozie de bucurie a publicului, sosit în număr impresionant, atunci când cei Dan Bitman – voce, liderul formaţiei, Iulian Vrabete – chitară bas, Tino Furtună – clape, Romeo Dediu – chitară, Edi Petroşel – tobe, altfel spus cei cinci membrii ai trupei Holograf au urcat pe scenă.

        Publicul – care a primit la fel de bine şi muzica rock a celor de la Cargo cu o seară înainte – a fredonat la unison versurile pieselor mai vechi ori mai noi, atât persoane adulte – de ambele sexe – dar şi tinerii, copiii, ceea ce i-a bucurat foarte mult pe muzicieni şi i-a “obligat” (n.aut. A fost de fapt o reală bucurie, cum mi-au mărturisit la final Dan Bitman şi Iulian Vrabete, şi invit să urmăriţi “Brăila Chirei” pentru a afla mai multe din interviul cu cei doi) să ducă programul concertului peste ora 23.00  – când era, conform regulilor stabilite cu Primăria Brăila, programat să se încheie momentul muzical spre a nu fi mai apoi ţinta reclamaţiilor eventualilor vecini “deranjaţi”.

       A fost şi o întâlnire cu o mireasă, cum s-a întâmplat şi în celelalte oraşe incluse în turneul Timişoreana, pentru că piesa „Ţi-am dat un inel” este una care nu rămâne  fără urmări… Brăileanca proaspăt căsătorită Corina Gavrilă, aducă în apropierea scenei de cumnatul ei Alin Ocean – care a furat-o…  după cum e tradiţia la nunţile noastre – s-a fotografiat cu Dan Bitman la finalul incendiarului concert oferit de Holograf.

      Şi tot la finalul concertului, iubitorii genului au dorit o amintire… palbabilă, solicitând autografe. Iulian Vrabete nu a spus nu, iar Dan Bitman a dat chiar zeci de autografe – se vede clar în imagine asaltul publicului.

       Brăilenii, şi gălăţenii – mulţi au aflat de la televizor, s-a transmis în direct, şi au ajuns la petrecere – s-au distrat de minune. Şi nu s-au comportat doar ca un public exemplar, ci şi ca adevăraţi cunoscători în ale produselor gastronomice de calitate. Toată lumea – cred – a dorit să guste din excelenta bere Timişoreana, s-a distrat împreună cu Maeştrii Berar, Brutar şi Croitor, cu Gazda Mare la concursurile din timpul zilei unde au primit ca premii cutii bere şi accesorii, şi sper că au înţeles foarte bine şi mesajele Caravanei şi campaniei derulate sub semnul promovării valorilor, a bunelor tradiţii – meseriile, ospitalitatea, bunul gust.

      De asemenea, concertul care a deschis seara artistică numărul doi din Serbările Timişoreana de la Brăila, al celor patru tineri de la trupa Zero s-a dovedit a fi unul reuşit. Aceasta şi pentru că Laur, Papu, Vlad şi Alex sunt foarte buni în ceea ce fac, nu întâmplător îi admiră pe colegii maturi de la Holograf, şi se comportă excelent cântând LIVE – de altfel, aceasta este o altă caracteristică a tuturor eveniementelor artistice din Caravana Serbările Timişoreana, nu avea cum să fie altminteri, date fiind principiile de bază sub semnul cărora lucrează organizatorii. Şi de la ei am câteva cuvinte pe care vă invit să le descoperiţi zilele următoare pe paginile “Brăila Chirei”. Cei de la Zero au avut şi momente de umor realizate  împreună cu actorii din rolurile Meşterilor.

       Şi cum ultima seară, cea de duminică – 22 august, se anunţă la fel de interesantă, ea se încheie cu concert oferit de Pasărea Colibri, sper să am o relatare la fel de “explozivă” ca şi cea de acum în cursul zilei de mâine. De asemenea, mai sper ca şi alţi oameni de afaceri, comercianţi şi nu numai, să ia exemplu de la Nicu Nemeş – manager şi sponsor la Serbările Timişoreana  – şi echipa domniei sale în acţiunile de promovare a activităţilor şi produselor lor. Şi dacă vor fi fiind acţiuni similare – cu acelaşi respect pentru Valorea şi Om –  întrun viitor pe care şi voi cred că îl doriţi foarte apropiat, atunci putem spune că avem un viitor asigurat. Altfel… cine ştie, s-ar putea să ne dărâme prostia, delăsarea, nonvaloarea. 

       Şi mai trebuie să mulţumim Primăriei Brăila pentru aceste minunate Serbări Timişoreana  – care nu ne costă pe noi, brăilenii, nimic – care ne aduc, din nou, câteva clipe de relaxare în marea de nebunie şi criză care nu ne lasă deloc în pace, încă.

       Despre primele zile aveţi amănunte aici https://brailachirei.wordpress.com/2010/08/21/serbarile-timisoreana-o-prima-zi-atractiva-la-braila/

Serbările Timişoreana, o primă zi atractivă la Brăila

* Berea de la Timişoara – „capitala” de Vest a ţării – şi muzica, ambele de calitate, dar şi plăcut mirositorii mici, cârnăciori şi colaci ungureşti au atras vineri, 20 august, mii de brăileni de toate vârstele în Piaţa Independenţei * Concursurile distractive şi finalizate cu premii au atras în piaţeta din faţa Palatului Administrativ curioşi dornici să se amuze împreună cu Gazda Mare, cu Maeştrii Berar, Brutar şi Croitor * Nu în ultimul rând, concertele oferite de trupele Zob şi Cargo au fost pe placul asistenţei, brăilenii şi gălăţenii cântând la unison cu membri formaţiilor piesele care le-au fost mai aproape de inimă

     Judecând după multitudinea de evenimente care s-au derulat în ultimul timp la Brăila, ale căror activităţi au scos efectiv în stradă pe brăileni şi deopotrivă i-au atras pe gălăţeni – de la Festivalul „Cântrecul de dragoste de-a lungul Dunării”,  Festivalul-Concurs Internaţional de canto „Hariclea Darclee”, la Zilele Brăilei cu Festivalul Internaţional al Muzicilor militare şi Ziua Marinei – s-ar putea crede (?!) că publicul a obosit şi nu mai are resurse pentru încă trei zile de distracţie. Nimic mai fals. Încă din prima zi a Serbărilor Timişoreana – despre care aveţi suficiente date aici  https://brailachirei.wordpress.com/2010/08/20/casa-serbarilor-timisoreana-deschisa-timp-de-trei-zile-la-braila-%e2%80%93-pe-platoul-independentei-si-o-frumoasa-poveste-despre-valori-mestesuguri-traditie-ospitalitate-respect/ – Piaţa Independenţei a fost, vineri – 20 august,  practic invadată de un public dornic de cele mai interesante aventuri gastronomice şi artistice. De altfel, rezulta aceasta din programul pregătit de echipa condusă de Nicu Nemeş şi chiar aşa a fost.

      Concursurile din timpul zilei s-au dovedit a fi şi amuzante, dar şi pline de surprize, plus cea de la final – premiile atractive.

     Terasele (n.aut. Am mai scris că sunt şi de un farmec aparte, stilului rustic adăugându-i-se un simt aparte al armoniei şi esteticii; un sincer „bravo” arhitectului!) au fost efectiv asaltate, halba cu bere Timişoreana de doar 3 lei fiind pe gustul tuturor, iar micii şi cărnăciorii plăcut şi îmbietor mirositori neputând fi ocoliţi sub niciun chip. Şi colacii ungureşti au fost o atracţie a serii şi nu s-a supărat nimeni că a stat la ceva coadă pentru unul sau altul din aceste produse culinare.

      Nu în ultimul rând, concertele de la final au încins la propriu atmosfera. Trupa Zob (foto mai jos) a apelat şi la cântece din repertoriul tradiţional de petrecere pentru a-i face pe cei din piaţă să nu uite că sunt la distracţie – chiar dacă, aşa cum am mai spus (dar îmi place să repet pentru că mă încântă teribil ideile din Caravana Serbărilor Timişoreana) nota de seriozitate (şi de comercial, şi de advertaising, de marketing) este o componentă de bază a organizării.

         Finalul primei seri a fost, cum altfel, unul incendiar. Cei cinci de la Cargo i-au făcut pe tineri, adulţi şi chiar pe copii să cânte în primul rând refrenul de la piesa „Dacă ploaia s-ar opri”, apoi la „Nu mai am ţigări” şi nu numai. Tinerii rockeri au fost în primele rânduri şi s-au dovedit – nu doar ei – un public cu totul deosebit şi pe placul muzicienilor timişoreni, astfel că trupa Cargo şi-a dus programul mult spre miezul nopţii. Şi fotografiile sunt ilustrative în acest sens… inclusiv pentru mulţimea care a cotropit piaţa. 

     Pentru mai multe amănunte vă invit să rămâneţi în contact cu paginile „Brăila Chirei” pentru că va urma şi transcrierea unui interviu pe care l-am realizat cu Adi Bărar– chitarist şi membru fondator al trupei Cargo.

      Primarul municipiului Aurel Simionescu, viceprimarul Doiniţa Ciocan, consilierul municipal Doru Damian s-au aflat în public şi au savurat, de asemenea, particularităţile unui program deosebit.

      Şi nu uitaţi că programul brăilean al Serbărilor Timişoreana continuă azi,  sâmbătă, cu alte concerte speciale – cu Zero, formaţie alcătuită din tineri  cu viitor în branşă şi cu Holograf  care nu mai are nevoie de nicio prezentare. De asemenea,  şi duminică seara se încheie cu un concert care se anunţă deosebit, cel al formaţiei Pasărea Colibri.

Casa Serbărilor Timişoreana, deschisă timp de trei zile la Brăila – pe Platoul Independenţei. Şi o frumoasă poveste despre valori: meşteşuguri, tradiţie, ospitalitate, respect

        Brăilenii ştiau de ceva vreme că li se pregăteşte un eveniment cu… gust de bere; sunt mash-uri şi bannere cu numele Serbările Timişoreana (au şi un site simpatic, adresa lor o regăsiţi şi la rubrica link-uri pe Brăila Chirei) şi cu invitaţia la Caravană şi către Casa serbărilor, aşa că nu are nimeni de ce să spună, mai târziu, că nu a ştiut. Practic, de când se pregăteau standurile în Piaţa Independenţei, era vizibil pentru oricine că organizatorii nu se dezmint şi că celebra marcă Timişoreana va avea parte şi la Brăila de o promovare de excepţie. De altfel, după cum arată reclamele de la tv şi superbele structuri din lemn (le-am admirat mai ales când încă nu erau completate cu prelatele albastre) ce adăpostesc mesele pentru servit, Timişoreana merită cu brio renumele de marcă naţională! (n.aut. Păcat că nu toţi românii sunt la unison cu bunul gust caracteristic campaniilor lor de marketing, promotion, advertising).

        Cum era şi firesc la o manifestare de amploarea celei găzduite în perioada 20 – 22 august de piaţa din faţa Palatului Administrativ brăilean, astăzi – 20 august – pe la ora 14.00 a avut loc o inedită conferinţă de presă chiar în piaţa cu pricina, deschisă de… Gazda cea Mare pe post de prezentator şi maestru de ceremonii, costumat cum se cuvine – respectiv actorul Andrei Coman – care nu doar că şi-a luat rolul în primire ca pentru o scenă adevărată, dar ne-a şi invitat la un pahar răcoritor de bere, în fond cam acesta este şi scopul întregii manifestări, nu?

       După introducerea cu gust de bere, bun produs trebuie să recunoaştem, şi ceva miros de produse culinare din niscaiva porci şi alte animale, la fel de apetisante – şi să nu uit de tradiţionala primire cu pâine şi sare, bravo domnilor de la Timişoreana că ne reamintiţi gesturi protocolare frumoase, autentice – a venit rândul celui mai important om din staff-ul organizator să ne ofere date despre manifestare. Astfel, Nicu Nemeş (în prima imagine alături de Andrei în rol de Gazda Mare) – manager şi sponsor – a subliniat importanţa Caravanei, mulţumind în acest sens Primăriei municipiului Brăila şi primarului Aurel Gabriel Simionescu pentru sprijin (…şi să nu uităm că Timişoreana a fost sponsor la Zilele Brăilei!), dar mai cu seamă menţionând una dintre valorile prezente în tipul de prezentare al Caravenei – ospitalitatea. După ce am aflat că berea în cauză are o tradiţie de trei veacuri şi că la un moment dat a devenit marcă folosită frecvent de Casa regală a României, am fost invitaţi să aflăm toate amănuntele despre produsul Timişoreana, istoricul său şi alte date despre bere în general în standul special amenajat – dotat cu instrumente şi materiale video – în acest sens, un haios şi uriaş butoi la intrarea căruia stă scris nici mai mult nici mai puţin decât sloganul întegii campanii „Bucuroşi de oapseţi!”.

     Şi nu a fost extrem de atractiv – pentru mine cel puţin, Armanda Filipine, autorul acestor rânduri – momentul degustării, doar ospitalitatea românească se manifestă cel mai adesea aşa, cu mai cu seamă momentul de prezentare – şi actorie bine pusă în slujba textului şi ideilor respective – la care şi-au dat concursul, pe lângă Gazda cea Mare (adică Andrei), alte trei personaje deosebite acre sunt gazde în Srbările Timişoreana şi acre puncteză alte valori esenţiale ale tradiţiei noastre: meşteşugurile, lucrul bine făcut, istoria respectată şi transmisă tinerei generaţii. Aşa că i-am admirat pe Meşterul Berar – interpretat de Ionuţ Burlan, Meşterul Brutar – repectiv Ilie Galea – şi Meşterul Croitor – mai precis George Frâncu, toţi trei actori la teatrul din Ploieşti (despre Andrei mi s-a spus că este free lancer). În cea de-a doua imagine înserată aici, cei patru actori sunt animatori ai unui concurs distractiv, iar în a treia imagine tot la fel. Am primit şi covrigi ca să gustăm şi mai bine poveştile berii, ale pâinii şi ale croitoriei, meserii cu tradiţie despre care puteţi afla şi din paginile simpaticei reviste Gazeta Sărbătorilor editată sub atenta supraveghere a organizatorilor, din staff-ul cărora mai amintesc pe Raluca Ursu (Account Manager la 2activeprwww.2activepr.ro ) şi George Toma (coleg de la 2activepr) de la departamentul Public Relation. 

        Şi încă o fotografie, sugestivă, cu Maeştrii care aduc şi mai multă „culoare” deosebitei manifestări aflată sub genericul – cum am subliniat deja – ospeţiei, tradiţiei, valorilor autentice.

      Pe perioada manifestării avem evenimente unul şi unul – le găsiţi în revistă şi pe site-ul serbariletimisoreana.ro, dincolo de jocurile distractive din timpul zilei. În această seară, de la ora 20.00 avem concert Zob, urmat de concert Cargo. Mai vreţi? Mâine seară sunt alte două concerte, cu începere tot de la ora 20.00, care se anunţă cu răsunet: trupele Zero şi Holograf vor urca pe scena special amenajată în Piaţa Independenţei. Iar duminică este rândul trupei Pasărea Colibri (n.aut. Va fi motiv de zâmbet trist pentru profesorul, inspectorul şcolar şi cantautorul Dorin Şipoş, managerul trupei de elevi Colibri, care nu a reuşit să-şi înscrie în timp util numele formaţiei brăilene…) să încheie, triumfal sperăm toţi, Serbările Timişoreana din caravana cu acelaşi nume care poposeşte, iată, pe malurile brăilene ale Dunării.