Ziua persoanelor varstnice, serbata la Muzeul Brailei

* In programul zilei de 1 octombrie: Wanessa Radu, Nicusor Mocanescu, Costel Patarscan, Ionel Negrut, Vasile Mandric * Moderator – Cornelia Negoita

afis 1 oct      Marți, 1 octombrie 2013, de la ora 10, la sediul Muzeului Brăilei din Piața Traian nr. 3 are loc o manifestare dedicată Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice (se serbeaza anual la 1 octombrie). Organizatori: Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Brăila, Muzeul Brăilei, Consiliul Județean al Persoanelor Vârstnice Brăila.

In program: semnificația „Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice”, o prezentare de Ilie Dudulea – președinte Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Brăila; lansarea revistei „Casa Speranței”.

Invitați: Wanessa Radu – actriţă la Teatrul „Maria Filotti” si cantautor, Laurenţiu Ovidiu Mocănescu – bariton, caricaturistul Costel Pătrăşcan, nu in ultimul rand epigramistii Ionel Negruţ şi Vasile Mandric vor anima atmosfera cu pilule umoristice. Moderatorul intalnirii va fi profesor Cornelia Negoiță – presedinte Asociatia „Anima Caste”.

Sedinta CLM Braila, luna septembrie 2013

100_8283       Consilierii locali se reunesc astazi, 30 septembrie 2013 – in CLM Braila de la ora 10.00, sala de sedinte a Companiei de Utilitati „Dunarea’ –  pentru a discuta impreuna cu primarul Aurel Gabriel Simionescu, viceprimarii Doinita Ciocan si Alexandru Danaila Zaharia urmatoarele subiecte aflate pe ordinea  de zi:

           1) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Încetarea de drept  a  mandatului  de  consilier  local  al domnului COSTIN IULIAN SORIN (n.aut. Exclus din PNL Braila), ca urmare a aplicării prevederilor art. 9 alin. (2) lit. a) din Legea nr.393/2004 – Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare; 2) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila şi de consilierii locali municipali Dumitru Florin,  Traian Adrian, Mitrofan Daniel şi Badiu Virginia Loredana, membri în A.G.A. la S.C. BRAICAR S.A. Brăila privind: Aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. BRAICAR S.A. Brăila, pe anul 2013;  3) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind: Aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al R.A. ADMINISTRAŢIA ZONEI LIBERE BRĂILA, pe anul 2013; 4) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind: Aprobarea Organigramei, a Statului de Funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Serviciului Public de Asistenţă Medicală şi Administrare a Creşelor, ca urmare a reorganizării acestuia, conform H.G. nr.1252/2012; 5) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind  Aprobarea REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE al Teatrului „Maria Filotti” Brăila; 6) Proiect de hotărâre iniţiat de consilierii locali municipali Mangiurea Silviu, Negoiţă Daniel, Alexandru Ionel, Păvăloiu Cosmin Cătălin şi Paraschiv Paraschiva, membri în A.G.A. la S.C. CET S.A. Brăila privind Continuarea procedurii de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică din Municipiul Brăila, organizată conform H.G.R. nr.717/2008, prin negociere directă; 7) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Actualizarea valorii redevenţei datorată de S.C. „C.E.T.” S.A.  Brăila, în baza Contractului de concesiune nr.34162/06.09.2006, cu indicele preţului de consum, pentru perioada 01.10.2013 – 30.09.2014, sau după caz, până la intrarea în vigoare a actului adiţional aprobat prin H.C.L.M. nr.209/31.08.2012; 8) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Aprobarea trecerii pontonului de debarcare/acostare cu număr de inventar 2055 din domeniul privat al Serviciului de Transport Public Local de călători şi Administrare Portuară Brăila, în domeniul privat al Municipiului Brăila, în vederea reabilitării; 9) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie pentru proiectul “Reabilitare ponton debarcare/acostare situat pe Faleza Dunării, Municipiul Brăila”, a proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect; 10) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Încheierea unui protocol de colaborare între Municipiul Brăila şi Camera Notarilor Publici Galaţi având ca obiect simplificarea procedurilor de solicitare/emitere a certificatelor fiscale necesare încheierii tranzacţiilor notariale ce au ca obiect înstrăinarea dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile/mobile impozabile;  11) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind: Stabilirea liniilor prioritare de subvenţionare pentru anul 2014 de la bugetul local, a asociaţiilor şi fundaţiilor care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, în conformitate cu prevederile Legii nr.34/1998 şi stabilirea nivelului mediu lunar al subvenţiei care se acordă de la bugetul local pentru o persoană asistată; 12) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind  Aprobarea procesului – verbal de negociere al Comisiei speciale de punere în aplicare a H.C.L.M. nr. 4/2003, referitoare la <Aprobarea novării contractelor de concesiune ce au ca obiect bunuri imobile ce aparţin domeniului privat al Municipiului Brăila, în contracte de vânzare – cumpărare> din cadrul şedinţei din data de 18.09.2013; 13) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind: Prelungirea valabilităţii contractului de concesiune a serviciului de iluminat public în Municipiul Brăila nr.55915/20.11.2003 şi numirea unei comisii de negociere a condiţiilor prelungirii acestuia, de eficientizare şi optimizare a sistemului, de modernizare şi extindere a echipamentelor aferente serviciului de iluminat; 14) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Prelungirea aplicabilităţii H.C.L.M. nr. 362/29.10.2010 referitoare la <Trecerea din administrarea Şcolii Generale nr. 3 „Spiru Haret” Brăila a sălii de sport, în administrarea Colegiului Tehnic „Edmond Nicolau” Brăila>, pentru anul şcolar 2013 — 2014; 15) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Modificarea poziţiei nr. 103, Capitolul H – „Terenurile şi clădirile Instituţiilor Publice” din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 325/30.09.2011, referitoare la Liceul cu Program Sportiv şi Grădiniţa nr.60 „Diana” Brăila, conform procesului verbal nr. 2433/07.08.2013 şi a Protocolului nr. 444/12.03.1993; 16) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Modificarea anexei nr. 3 la H.C.L.M. Brăila nr. 88/29.03.2013 privind programul de reparaţii ce urmează a se realiza în anul 2013 la imobilele din administrarea Serviciului de Utilitate Publică de Administrare a Fondului Locativ şi a Cimitirelor Brăila; 17) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind: Completarea H.C.L.M. Brăila nr. 51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”; 18) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind: Completarea Inventarului Domeniului Public al municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr.325/2011, Cap.G – „Sistemele de infrastructură privind administrarea domeniului public cu terenurile aferente – Cheiuri, Dane, Pereuri, Bazine, Diguri şi clădiri aferente”, cu două terenuri în suprafaţă totală de 19.000,00 mp, situate în Brăila pe malul Dunării; 19) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind: Alipirea a două terenuri ce aparţin domeniului privat al municipiului Brăila; 20) Proiect de hotărâre iniţiat de mrimarul Municipiului Brăila privind: Scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, a terenului în suprafaţă de 30 mp, teren ce aparţine domeniului public al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str.Pietăţii lângă Grădiniţa nr. 3, în vederea amplasării unei construcţii provizorii cu destinaţia de spaţiu comercial; 21) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind: Scoaterea la licitaţie publică cu strigare, în vederea concesionării terenului în suprafaţă de 53259 mp, teren ce aparţine domeniului privat al municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Vadul Ghecetului nr. 2A, în vederea realizării unui obiectiv economic; 22) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind: Scoaterea la licitaţie publică cu strigare, în vederea concesionării terenului în suprafaţă de 8468 mp, teren ce aparţine domeniului privat al municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Vadul Ghecetului nr. 2C, în vederea realizării unui obiectiv economic; 23) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind: Scoaterea la licitaţie publică cu strigare, în vederea concesionării terenului în suprafaţă de 4179 mp, teren ce aparţine domeniului privat al municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Vadul Ghecetului nr. 2D, în vederea realizării unui obiectiv economic; 24) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 66,90 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, indiviz din terenul în suprafaţă de 289,00 mp, situat în Brăila, str. Unirii nr.108, NC 6755, solicitanţilor BERGHER VICTOR şi BERGHER MIOARA, teren pe care sunt amplasate construcţiile C1, C2 şi C3, proprietatea acestora; 25) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 304,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, indiviz din terenul în suprafaţă de 604,00 mp, situat în Brăila, str. Aurel Vlaicu nr.12, NC 83442, solicitantului BROASCĂ ION, teren pe care sunt amplasate construcţiile C1 şi C2, proprietatea acestuia; 26) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 240,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, indiviz din terenul în suprafaţă de 495,00 mp, situat în Brăila, str. Titu Maiorescu nr. 20, NC 83386, solicitantei CREŢU EUGENIA, teren pe care sunt amplasate construcţiile C1, C2 şi C3, proprietatea acesteia; 27) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind: Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 232,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Armata Poporului nr.31, NC 75886, solicitanţilor MATEI MONEDA şi MATEI MIRCEA, teren pe care este edificată construcţia C1, proprietatea acestora; 28) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 64,00 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Brăila, indiviz din terenul în suprafaţă de 636,00 mp, situat în Brăila, str. Petre Ştefǎnescu Goangǎ, nr.47, NC 18572, solicitantelor MĂGDĂLINA ANA-MARIA şi MĂGDĂLINA FLORICA, teren pe care este amplasatǎ construcţia C1, proprietatea acestora; 29) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 295,73 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Armata Poporului nr.19 C, NC 82774, solicitantului MOCANU CORNEL, teren pe care este amplasată construcţia C4, proprietatea acestuia; 30) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 873,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Miron Costin nr. 29, NC 82228, solicitanţilor MOVILĂ VASILICĂ şi MOVILĂ IONICA – PETRICA, teren pe care sunt amplasate construcţiile C1, C2 şi C3, proprietatea acestora; 31) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 307,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Graurului  nr. 6, NC 82702, solicitanţilor MUREŞAN AUREL şi MUREŞAN MARIA, teren pe care este amplasată construcţia C1, proprietatea acestora; 32) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 82,00 mp, indiviz din terenul în suprafaţă de 338,00 mp aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Câmpului nr.96A, NC 83501, solicitanţilor OSTACHE ALEXANDRU şi OSTACHE FĂNICA, teren pe care sunt amplasate construcţiile C1 şi C2, proprietatea acestora; 33) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna octombrie 2013; 34) D i v e r s e.

 P R I M A R, Aurel Gabriel Simionescu

Ziua mondiala a inimii – 29 septembrie

* La Braila este organizat evenimentul „Promenada inimilor” 

world heart day          Clubul Rotary Braila sustine Fundatia Romana a Inimii si Societatea Romana de Cardiologie si impreuna cu Primaria municipiului Braila lanseaza duminica, 29 septembrie 2013, Programul „Promenada Inimilor”. Obiectivul acestui program este acela de a incuraja persoanele de toate varstele sa faca miscare, ca parte integranta a preventiei cardiovasculare.

Noi, rotarienii, stim sa identificam problemele comunitatii in care traim si actionam de fiecare data in sprijinul celor defavorizati , dar in fata bolilor cronice noi toti suntem defavorizati . Totul a pornit de la ideea de a crea o zona dedicata miscarii in aer liber numita Promenada Inimilor si de a o lansa in 29 septembrie, sarbatorind Ziua Mondiala a Inimii. Sigur ca nimic nu e intamplator. roi, Rotarienii, punem laolalta 25 de orase – printre care si Braila – pentru promovarea sanatatii a aproximativ 25 de milioane de locuitori ai tarilor – ce constituie Districtul Rotary 2241 Romania, Republica Moldova. Tema Rotary International pentru anul 2013-2014 „Engaging Rotary is chaging lives”(angajarea Rotary schimba vieti)  devine acum chiar „SAVING lives” ( salvam vieti ). In calitate de presedinte 2013-2014 al Rotary Club Braila, Club 50598, va adresez rugamintea de a participa impreuna la realizarea acestui eveniment deosebit de important pentru noi toti. Va propunem ca in intervalul orar 10.00 – 11.00 impreuna cu elevi de scoala generala, liceu, tineri din Clubul Rotary, adulti  sa parcurgem un traseu ce va avea ca punct de plecare Bariera Calarasilor (strada Franceza) iar ca punct terminus Platoul din Piata Independentei, Participantii la Programul Promenada Inimilor vor purta tricouri cu insemnele campaniei. Noi ne-am pus inima la treaba ! Tu ce faci?”, ne indeamna Marian GRUIA – presedinte 2013 – 2014 Rotary Club Braila.

* * *    Ziua mondiala a inimii se serbeaza din 2009, la initiativa The World Heart Federation. Din 2011, data pentru eveniment este 29 septembrie si scopul acelasi: sa fie cunoscute de cat mai multe persoane de pe glob problemele si cauzele bolilor de inima cauzatoare de moarte, inclusiv fumatul, sa se faca o mai buna campanie pentru protejarea sanatatii si a efectuarii de activitati sportive.

„Întâlnirea epigramiştilor”, ediția XXVI la Brăila

* Au participat, în 27 și 28 septembrie 2013, umoriști din România și Republica Moldova 

                    Municipiul Brăila a găzduit, în 27 şi 28 septembrie 2013, a XXVI- a ediţie a ,,Întâlnirii epigramiştilor”. Organizatori: Consiliul Judeţean Brăila, Centrul de Creaţie – directorul Maria Puşcaciu fiind prezentă la evenimente – şi Clubul Umoriştilor Brăileni (CUB) ,,Ştefan Tropcea”. 100_6200
                  Tradiţionala plimbare cu vaporul a fost înlocuită – din motive de vreme… – cu vizitarea Salonului internaţional de caricatură (la Galeriile de Artă din centrul vechi). Oaspeții și prietenii umorului din întreaga țară au vizitat  Teatrul ,,Maria Filoti” şi noua Bibliotecă Judeţeană ,,Panait Istrati”, sediul din Piața Poligon.
          100_6199        Spectacol de epigramă, în care fiecare dintre cei prezenți a lecturat/ interpretat creații proprii, a avut loc în sala Pro Arte a Centrului de Creaţie Brăila (la etajul unu al clădirii care adăpostește Galeriile de Artă). Spectacolul a fost moderat de Mihai Frunză – președinte CUB ”Tropcea” și Alex Hanganu – secretar CUB ”Tropcea”. Au recitat 31 de epigramişti – 21 dintre cei veniţi din ţara şi din Republica Moldova. Mai multe foto la https://www.facebook.com/media/set/?set=a.528653053893955.1073741898.196618800430717&type=3 pe pagina facebook a revistei Braila Chirei.
                 Caricaturistul Costel Pătrăşcan a prezentat cu ajutorul ecranului retroproiector o parte din atractivele sale desene umoristice. Solistul folk bucureştean Marius Matache a făcut și el parte din program. Prof. univ. ieşean Ion Berghia a prezentat sumar revista pe care o conduce – ”Dor de Basarabia”.
                  S-au decernat premiile concursului de epigramă cu cele două teme: ”Tot pe drum” şi ”Amor hoinar” la care au participat 86 de concurenţi din ţară şi din Republica Moldova. Juriul a fost alcătuit din prof. univ. Ştefan Cazimir, Alexandru Hanganu şi Mihai Frunză.
   
Palmares
Marele Premiu ,,Ştefan Tropcea” – Vasile Til Blidaru – Beceni, Buzău;
Premiul I – Dan Căpruciu – Galaţi;
Premiul II – Gheorghe Constantinescu – Braşov;
Premiul III- Gheorghe Bâlici – Chişinău;
Menţiune I – Ionuţ Daniel Ţucă – Medgidia;
Menţiune II – Petru Ioan Gârda – Cluj-Napoca;
Menţiune III- Nichi Ursei – Râmnicu Vâlcea;
Premiu Special – Laurenţiu Orăşanu – Bucureşti.
Premiul Special OPERA OMNIA – Gheorghe Leu – Brăila

La Galati, lansari de carte cu universitari

* Orgizanizator principal – scriitoarea Angela Baciu

poster lansare carte_25 sep    Luni, 30 septembrie 2013, are loc la Universitatea „Danubius” evenimentul sub genericul „Universitarii si cartile lor’. Initiator si moderator va fi scriitoatea Angela Baciu – nascuta la Braila – iar organizarea este sustinuta sub egida Atelierelor de Creatie Angela Baciu si cu sprijinul Filialei Iasi a USR.

Dupa ce Braila a gazduit timp de doua zile, in 27 si 28 septembrie 2013 (http://brailachirei.wordpress.com/2013/09/27/festivalul-poetilor-din-balcani-editia-a-vii-a-la-braila/) un adevarat maraton literar, unde a fost prezenti si galatenii Corneliu Antoniu – presedintele Filialei Sus-Est a USR (care include judetele Braila, Galati) – si Valeriu Valegvi, acesta din urma lansandu-si aici un nou volum, iata ca nici galatenii nu se lasa mai prejos si ne invita la o manifestare de profil consistenta.

Manifestarea marcheaza si inceputul noului an universitar. Amanunte gasiti un afisul alaturat.

Nocturna bibliotecilor, Braila 2013

NOCTURNA BIBLIOTECILOR14     Biblioteca Judeţeană „Panait Istrati” din municipiul Braila  îşi deschide porţile în noaptea de sâmbătă, 28 septembrie 2013, între orele 19.00 – 24.00, pentru o serie de evenimente culturale şi artistice denumite generic “Nocturna bibliotecilor”, organizată la iniţiativa Asociaţiei Naţionale a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România. Evenimentul se dorește a fi cea mai importantă mobilizare nocturnă a bibliotecilor din România.

Biblioteca Judeţeană ”Panait Istrati”, ANBPR – Filiala Brăila, Cercetaşii României – Centrul Local Brăila, Şcoala populara de arte „Vespasian Lungu”, Centrul de creaţie Brăila, Atelierul de creaţie şi Ludotecă „Cărăbuş”, Organizaţia pentru copii si tineri cu nevoi speciale „TREBUIE!”, Asociaţia „Pro Homini”, Liceul de artă „Haricleea Darclee” şi Asociaţia „Artevent” propun brăilenilor o „Noapte românească la Bibliotecă”.

Programul include, pe lângă posibilitatea de acces la informaţii şi înscrieri, o serie de expoziţii, spectacole, concursuri şi ateliere. Brăilenii sunt invitaţi să aibă asupra lor un accesoriu tradiţional (ie, trăistuţă, pălărie, năframă etc) şi să participe cu toată familia, deoarece atelierele organizate au specific popular pentru toate vârstele. Cei prezenţi vor putea participa la construcţie de căsuţe tradiţionale; karaoke şi dansuri populare; cusături, croşetat şi împletituri; Pictură cu motive româneşti; olărit şi ţesătură la război; bucătarie românească; obiecte realizate manual; studioul de fotografie; vizionări de filme româneşti şi multe altele.

La Biblioteca Judeţeană „Panait Istrati” Brăila, toamna este românească şi plină de suprize!

 

Foto-expozitia „Fauna Marii Negre”, la Muzeul Brailei

* Si in luna octombrie este deschisa la sectia Naturale din parcul Monument, municipiul Braila 

afis Marea Neagra, fauna      În perioada septembrie-octombrie 2013, la Muzeul Brăilei – sectia Științele Naturii – este deschisă foto-expoziția „Fauna Mării Negre”. Scopul acestei expoziții este, în primul rând, de a pune la îndemâna publicului vizitator o descriere sumară a celor mai importante şi comune forme de animale întâlnite în Marea Neagră și în împrejurimi, precum şi distribuția acestora în lume. Pentru copii si adulti este o modalitate simpla de a afla mult mai multe date despre un ecosistem important, interesant.

Cunoaşterea faunei Mării Negre, pe lângă latura practico-economică, a cărei importanţă este deosebit de însemnată, prezintă de asemenea, un imens interes şi din punct de vedere ştiinţific-biologic, date fiind condiţiile particu¬lare de viaţă pe care le oferă bazinul său.  Marea Neagră, prin specificul său de mare continentală aproape închisă și ale cărei ape sub izobata de 18 cm suferă influența hidrogenului sulfurat, constituie un mediu mai puțin prielnic pentru unele viețuitoare acvatice ce populează celelalte mări și oceane ale lumii. Drept consecință, și numărul de specii de pești și mamifere acvatice este mai redus în Marea Neagră, comparativ cu alte mări.  Cu toate acestea, în Marea Neagră s-au adaptat toate formele mediteraneene a căror viață nu era prea strâns legată de constanța salinității și a temperaturii cum sunt de exemplu, majoritatea peștilor, scoicilor (midiilor), viermilor, crabilor etc. Condițiile speciale peste care au dat aici vietățile mediteraneene, au avut o mare repercusiune asupra structurii lor, determinând crearea de rase și varietăți specifice Mării Negre. În consecință, multe dintre aceste specii sunt endemice Bazinului Mării Negre. Astfel, specii rare precum rechinii, delfinii, focile sau căluții de mare pot fi întâlnite în apele Mării Negre, chiar dacă numărul acestora este în declin. Pe lângă acestea se mai găsesc: peștele spadă, țiparul de mare, morunul, nisetrul, păstruga, șprotul, scorpia de mare, pisica și vulpea de mare, meduze, căluți de mare sau acul de mare etc. Din păcate însă, un număr însemnat de plante și animale marine costiere sunt din ce în ce mai rare sau amenințate cu dispariția.

În Cartea Roșie a Mării Negre, mamifere precum marsuinul, delfinul cu bot gros, delfinul comun sau foca-călugăriță ori pești precum rechinul de Marea Neagră sau sturionii sunt încă specii amenințate cu dispariția. Însă nu numai aceste specii fac parte din Cartea Roșie, ci și o serie de macrofite, nevertebrate, sau alte specii de pești.  Situaţia ecologică a Mării Negre s-a înrăutăţit în ultimii ani și continuă încă, din cauza reziduurilor aduse de cele 3 fluvii care se varsă în ea, între care şi Dunărea, dar şi a pescuitului excesiv ori a deversărilor necontrolate de produse petroliere. Apele menajere deversate din toate ţările riverane, cu mari cantităţi de substanţe organice, au determinat fenomenul de „înflorire a apelor”, care a dus la moartea multor specii de peşti, delfini sau a altor organisme marine. De asemenea, numărul speciilor de peşti cu valoare comercială care trăiau aici odinioară este în declin, și aceasta se întâmplă din cauza exploatării necontrolate. Încercările de refacere a ecosistemelor grav afectate depind în primul rând de aplicarea măsurilor de conservare și protecție, stabilite atât la nivel național, regional, cât și la nivelul întregului bazin al Mării Negre. Numai punând acum în practică aceste măsuri putem spera că generațiile viitoare vor mai putea beneficia de stocuri sporite de pește, ape curate dar și de frumusețile naturale pe care Marea Neagră le poate oferi. Nu ne rămâne decât să conștientizăm și apoi să acționăm în consecință.

Sperăm că această modestă expoziție va putea servi măcar câtorva dintre cei care iubesc marea, sau celor pasionați de natură, drept călăuză pentru recunoaşterea formelor mai comune de animale pe care le pot întâlni pe atât în apa mării cât și pe plajă, în zbor, sau în imediata apropiere a țărmului„, precizeaza dr. Nicolae Onea, cercetător la Secţia Artă, Etnografie şi Ştiinţele Naturii, coordonatorul foto-expoziției ce poate fi admirata la sediul din parcul Monument.

„Let’s Do It, Romania!” la Braila

* Actiunea de ecologizare are loc in statiunea Lacu Sarat, sambata – 28 septembrie 2013 – incepand cu ora 9.00  

În Romania, totul a început cu filmuletul Estoniei, în vara lunii iulie 2009. „Filmulețul, despre cum au reușit estonienii să pună în practică aceasta acțiune, a fost o adevărată sursă de inspirație și a circulat pe internet timp de câteva zile într-un ritm alert, stârnind multe discuții și întrebări. Fiecare persoană care îl vedea se întreba timid: “oare s-ar putea așa ceva și in România?”. Liana Buzea – președintele Asociației EcoAssist, a fost cea care a decis sa realizeze proiectul și în țara noastră. Așa a început totul.  Au urmat multe întâlniri și discutii, în vederea obţinerii unor reacţii sau chiar stabilirea unor variante de colaborare. Lucrurile s-au conturat treptat, iniţiativa grass-root a fost cea care a mers de la sine, oamenii alăturându-se cu entuziasm cauzei. Pe 25 septembrie, peste 200.000 de voluntari au participat la curățenie în toată țara. Și nu ne-am oprit aici. În 2011, Ziua de Curăţenie Naţională a fost 24 septembrie, atunci când peste 300.000 de voluntari au venit să cureţe România de gunoaie. Anul acesta, 2013, peste 50 de ţări din întreaga lume vor organiza o zi de curăţenie generală, în perioada 15 martie – 12 octombrie. România este pe harta mondială – Ziua de Curățenie Națională este 28 septembrie„, povestesc cei din echipa de la centru a „Let’s Do It. Romania!”.

 Cateva amanunte despre „Let`s Do It, Romania!”

          Primul anunţ oficial a fost făcut pe data de 14 septembrie 2009, pe platforma Asociaţiei EcoAssist, dar şi în presa centrala; prima întâlnire de grup a avut 14 participanţi, toţi făcând parte din cercul iniţiatorilor; ziua de Curățenie Națională a fost stabilită întâi pe data de 18 septembrie; un jurământ de implicare în LDIR a fost creat şi semnat de către primii oameni din echipă, în cadrul primului teambuilding din 12 decembrie 2009. Acesta prezenta într-un limbaj prietenos principalele obiective în ceea ce privea implicarea voluntarilor, iar angajamentul asumat era unul de natură simbolică. 18 persoane au semnat jurământul de implicare în anul 2009, iar pe parcursul anului 2010 s-au strâns 41 de jurăminte; harta Deșeurilor și procedura de cartare au fost un subiect fierbinte timp de aproximativ 5 luni de zile. Pentru că soluţiile din Estonia nu au fost compatibile cu situaţia României, am reluat acest procedeu de la zero; au fost organizate doua conferințe naționale pe parcursul proiectului, ambele în București. Scopul acestora a fost de a comunica și schimba informații cu echipele locale, dar și pentru a motiva și suda echipa de proiect; există și bijuterii handmade LDIR – cercei, medalion și insignă; spoturile TV au fost filmate într-o singură zi, la Cheia, cu o echipă formată din numai 3 persoane; spotul “LaLogo Braila copac” a fost gândit pe loc de copywriterul Dragoș Frățilă și filmat chiar înainte de a se încheia ziua de filmare; pentru filmarea testimonialului cu Holograf am întrebat pe Twitter cine ne poate ajuta cu filmarea și ne-am trezit cu Freaka Da Disc la locație; imnul proiectului a fost realizat și înregistrat într-o singură săptămână de trupa Partizan și are și o sonerie pe măsură; LDIR are și un joc propriu; cu o săptămână înainte de ziua de curăţenie pe harta deşeurilor erau identificate aproximativ 6500 de mormane de deşeuri, iar procentul de acoperire a teritoriului depăşea 60%; județul Ilfov a fost cel mai dorit județ pentru curățenie. În două zile de la furnizarea codurilor de acces voluntarilor înscrişi online, acest judeţ a fost „rezervat” în întregime; dacă ar fi să calculăm contribuția voluntarilor la proiect, aceasta ar acoperi 92,64% din totalul fondurilor atrase, ceea ce dovedeste caracterul unic al LDIR.

La Braila

             In Braila, locul de intalnire este Parcarea Benzinariei din statiunea Lacu Sarat. Ora de intalnire: 9.00. Transportul echipelor catre zonele de curatenie este asigurat de Primaria Municipiului Braila prin SC Braicar SA. In dimineata zilei de sambata, 28 septembrie 2013, frecventa cu care vor circula tramvaiele catre Statiunea Lacu Sarat este de 15 minute.

Si-au anuntat deja participarea 1.000 de voluntari din urmatoarele institutii: Primaria municipiului Braila; Serviciul de Utilitate Publica de Administrare si Gospodarire Locala; Operatori de salubritate (Braicata, Eco, Rer); Penitenciarul Braila; Penitenciarul pentru Minori si Tineri Tichilesti; Jandarmeria; Ocolul Silvic; Garda de Mediu; Agentia pentru Protectia Mediului; Metro; Liceul “Panait Cerna”; Colegiul National “Gh. Munteanu-Murgoci”; Scoala Gimnaziala “Mihu Dragomir”; Colegiul Tehnic “Edmond Nicolau”; Scoala Gimnaziala “George Cosbuc”; Scoala Gimnaziala “Fanus Neagu”; Scoala Gimnaziala “Mihai Eminescu”; Scoala Speciala Rm. Sarat.

Operatorii de salubritate din municipiu si operatorul care deserveste groapa ecologica nu vor percepe taxe de colectare si depozitare pentru activitatea de sambata, 28 septembrie 2013. Pentru informatii suplimentare si inscrieri, voluntarii pot suna la 0751 317 294.

Festivalul Poetilor din Balcani, editia a VII-a la Braila

* In acest an, tara invitata este Bosnia-Hertegovina

Evenimentele din cadrul celei de a VII-a ediţii a Festivalului poeţilor din Balcani vor debuta vineri, 27 septembrie, ora 17.00, la Biblioteca Judeţeană „Panait Istrati”. În deschiderea  festivităţii vor rosti alocuţiuni Gheorghe Bunea STANCU – preşedintele Consiliului Judeţean Brăila, Corneliu ANTONIU – preşedintele Uniunii Scriitorilor din România, Filiala de Sud – Est, Dragoş Adrian NEAGU – directorul Bibliotecii Judeţene „Panait Istrati” Brăila.

Anul acesta, ca invitaţi speciali vor fi prezenţi reprezentanţi ai poeziei din Bosnia-Herţegovina: Mile Stoici, Fadila Nura Haver, Stefan Tontici. Foto de la editia din 2009 (arhiva revistei de cultura si informatie „Braila Chirei”, Armanda Filipine) angela-baciu-prima-zi-fest-2009-dsc05932

Evenimentele vor continua cu o suită de lansări de carte:  „Literatura de azi: Dialoguri pe net” de Daniel CRISTEA ENACHE, Editura Polirom, 2013 şi  „Maşinăriile mişcării” de Nicolae Grigore MĂRĂŞANU, Editura Vinea, 2013 şi „Mireasma dintre cele două temple” de acelasi autor, Editura Tipo Moldova, 2013.

Sâmbătă, 28 septembrie, la ora 9.30 vor susţine „Prelegeri despre literatura Balcanilor” Gabriel DIMISIANU şi Viorel COMAN (prof. dr. Viorel MORTU), iar la ora 10.30 invitaţii vor asculta  un Recital de poezie al poeţilor din Cenaclul literar „Mihail Sebastian”. Seria prezentărilor de carte va continua şi după-amiază, fiind lansate  volumele: de Valeriu VALEGVI „Octombrie reloaded”, Editura Opera Magna, Iaşi, 2013, de Gheorghe Vidican „Maltratatul de linişte”, Editura Brumar, 2013 şi „Balcanica 7. Poeţi români şi bosniaci”, Editura Proilavia, Brăila, 2012. Festivalul se va încheia la ora 19.00, când va avea loc decernarea Premiilor BALCANICA, moment în care autorii premiaţi vor susţine un recital de poezie.