Ziua persoanelor varstnice, serbata la Muzeul Brailei

* In programul zilei de 1 octombrie: Wanessa Radu, Nicusor Mocanescu, Costel Patarscan, Ionel Negrut, Vasile Mandric * Moderator – Cornelia Negoita

afis 1 oct      Marți, 1 octombrie 2013, de la ora 10, la sediul Muzeului Brăilei din Piața Traian nr. 3 are loc o manifestare dedicată Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice (se serbeaza anual la 1 octombrie). Organizatori: Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Brăila, Muzeul Brăilei, Consiliul Județean al Persoanelor Vârstnice Brăila.

In program: semnificația „Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice”, o prezentare de Ilie Dudulea – președinte Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Brăila; lansarea revistei „Casa Speranței”.

Invitați: Wanessa Radu – actriţă la Teatrul „Maria Filotti” si cantautor, Laurenţiu Ovidiu Mocănescu – bariton, caricaturistul Costel Pătrăşcan, nu in ultimul rand epigramistii Ionel Negruţ şi Vasile Mandric vor anima atmosfera cu pilule umoristice. Moderatorul intalnirii va fi profesor Cornelia Negoiță – presedinte Asociatia „Anima Caste”.

Sedinta CLM Braila, luna septembrie 2013

100_8283       Consilierii locali se reunesc astazi, 30 septembrie 2013 – in CLM Braila de la ora 10.00, sala de sedinte a Companiei de Utilitati „Dunarea’ –  pentru a discuta impreuna cu primarul Aurel Gabriel Simionescu, viceprimarii Doinita Ciocan si Alexandru Danaila Zaharia urmatoarele subiecte aflate pe ordinea  de zi:

           1) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Încetarea de drept  a  mandatului  de  consilier  local  al domnului COSTIN IULIAN SORIN (n.aut. Exclus din PNL Braila), ca urmare a aplicării prevederilor art. 9 alin. (2) lit. a) din Legea nr.393/2004 – Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare; 2) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila şi de consilierii locali municipali Dumitru Florin,  Traian Adrian, Mitrofan Daniel şi Badiu Virginia Loredana, membri în A.G.A. la S.C. BRAICAR S.A. Brăila privind: Aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. BRAICAR S.A. Brăila, pe anul 2013;  3) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind: Aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al R.A. ADMINISTRAŢIA ZONEI LIBERE BRĂILA, pe anul 2013; 4) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind: Aprobarea Organigramei, a Statului de Funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Serviciului Public de Asistenţă Medicală şi Administrare a Creşelor, ca urmare a reorganizării acestuia, conform H.G. nr.1252/2012; 5) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind  Aprobarea REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE al Teatrului „Maria Filotti” Brăila; 6) Proiect de hotărâre iniţiat de consilierii locali municipali Mangiurea Silviu, Negoiţă Daniel, Alexandru Ionel, Păvăloiu Cosmin Cătălin şi Paraschiv Paraschiva, membri în A.G.A. la S.C. CET S.A. Brăila privind Continuarea procedurii de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică din Municipiul Brăila, organizată conform H.G.R. nr.717/2008, prin negociere directă; 7) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Actualizarea valorii redevenţei datorată de S.C. „C.E.T.” S.A.  Brăila, în baza Contractului de concesiune nr.34162/06.09.2006, cu indicele preţului de consum, pentru perioada 01.10.2013 – 30.09.2014, sau după caz, până la intrarea în vigoare a actului adiţional aprobat prin H.C.L.M. nr.209/31.08.2012; 8) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Aprobarea trecerii pontonului de debarcare/acostare cu număr de inventar 2055 din domeniul privat al Serviciului de Transport Public Local de călători şi Administrare Portuară Brăila, în domeniul privat al Municipiului Brăila, în vederea reabilitării; 9) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie pentru proiectul “Reabilitare ponton debarcare/acostare situat pe Faleza Dunării, Municipiul Brăila”, a proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect; 10) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Încheierea unui protocol de colaborare între Municipiul Brăila şi Camera Notarilor Publici Galaţi având ca obiect simplificarea procedurilor de solicitare/emitere a certificatelor fiscale necesare încheierii tranzacţiilor notariale ce au ca obiect înstrăinarea dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile/mobile impozabile;  11) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind: Stabilirea liniilor prioritare de subvenţionare pentru anul 2014 de la bugetul local, a asociaţiilor şi fundaţiilor care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, în conformitate cu prevederile Legii nr.34/1998 şi stabilirea nivelului mediu lunar al subvenţiei care se acordă de la bugetul local pentru o persoană asistată; 12) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind  Aprobarea procesului – verbal de negociere al Comisiei speciale de punere în aplicare a H.C.L.M. nr. 4/2003, referitoare la <Aprobarea novării contractelor de concesiune ce au ca obiect bunuri imobile ce aparţin domeniului privat al Municipiului Brăila, în contracte de vânzare – cumpărare> din cadrul şedinţei din data de 18.09.2013; 13) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind: Prelungirea valabilităţii contractului de concesiune a serviciului de iluminat public în Municipiul Brăila nr.55915/20.11.2003 şi numirea unei comisii de negociere a condiţiilor prelungirii acestuia, de eficientizare şi optimizare a sistemului, de modernizare şi extindere a echipamentelor aferente serviciului de iluminat; 14) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Prelungirea aplicabilităţii H.C.L.M. nr. 362/29.10.2010 referitoare la <Trecerea din administrarea Şcolii Generale nr. 3 „Spiru Haret” Brăila a sălii de sport, în administrarea Colegiului Tehnic „Edmond Nicolau” Brăila>, pentru anul şcolar 2013 — 2014; 15) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Modificarea poziţiei nr. 103, Capitolul H – „Terenurile şi clădirile Instituţiilor Publice” din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 325/30.09.2011, referitoare la Liceul cu Program Sportiv şi Grădiniţa nr.60 „Diana” Brăila, conform procesului verbal nr. 2433/07.08.2013 şi a Protocolului nr. 444/12.03.1993; 16) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Modificarea anexei nr. 3 la H.C.L.M. Brăila nr. 88/29.03.2013 privind programul de reparaţii ce urmează a se realiza în anul 2013 la imobilele din administrarea Serviciului de Utilitate Publică de Administrare a Fondului Locativ şi a Cimitirelor Brăila; 17) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind: Completarea H.C.L.M. Brăila nr. 51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”; 18) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind: Completarea Inventarului Domeniului Public al municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr.325/2011, Cap.G – „Sistemele de infrastructură privind administrarea domeniului public cu terenurile aferente – Cheiuri, Dane, Pereuri, Bazine, Diguri şi clădiri aferente”, cu două terenuri în suprafaţă totală de 19.000,00 mp, situate în Brăila pe malul Dunării; 19) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind: Alipirea a două terenuri ce aparţin domeniului privat al municipiului Brăila; 20) Proiect de hotărâre iniţiat de mrimarul Municipiului Brăila privind: Scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, a terenului în suprafaţă de 30 mp, teren ce aparţine domeniului public al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str.Pietăţii lângă Grădiniţa nr. 3, în vederea amplasării unei construcţii provizorii cu destinaţia de spaţiu comercial; 21) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind: Scoaterea la licitaţie publică cu strigare, în vederea concesionării terenului în suprafaţă de 53259 mp, teren ce aparţine domeniului privat al municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Vadul Ghecetului nr. 2A, în vederea realizării unui obiectiv economic; 22) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind: Scoaterea la licitaţie publică cu strigare, în vederea concesionării terenului în suprafaţă de 8468 mp, teren ce aparţine domeniului privat al municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Vadul Ghecetului nr. 2C, în vederea realizării unui obiectiv economic; 23) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind: Scoaterea la licitaţie publică cu strigare, în vederea concesionării terenului în suprafaţă de 4179 mp, teren ce aparţine domeniului privat al municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Vadul Ghecetului nr. 2D, în vederea realizării unui obiectiv economic; 24) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 66,90 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, indiviz din terenul în suprafaţă de 289,00 mp, situat în Brăila, str. Unirii nr.108, NC 6755, solicitanţilor BERGHER VICTOR şi BERGHER MIOARA, teren pe care sunt amplasate construcţiile C1, C2 şi C3, proprietatea acestora; 25) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 304,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, indiviz din terenul în suprafaţă de 604,00 mp, situat în Brăila, str. Aurel Vlaicu nr.12, NC 83442, solicitantului BROASCĂ ION, teren pe care sunt amplasate construcţiile C1 şi C2, proprietatea acestuia; 26) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 240,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, indiviz din terenul în suprafaţă de 495,00 mp, situat în Brăila, str. Titu Maiorescu nr. 20, NC 83386, solicitantei CREŢU EUGENIA, teren pe care sunt amplasate construcţiile C1, C2 şi C3, proprietatea acesteia; 27) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind: Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 232,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Armata Poporului nr.31, NC 75886, solicitanţilor MATEI MONEDA şi MATEI MIRCEA, teren pe care este edificată construcţia C1, proprietatea acestora; 28) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 64,00 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Brăila, indiviz din terenul în suprafaţă de 636,00 mp, situat în Brăila, str. Petre Ştefǎnescu Goangǎ, nr.47, NC 18572, solicitantelor MĂGDĂLINA ANA-MARIA şi MĂGDĂLINA FLORICA, teren pe care este amplasatǎ construcţia C1, proprietatea acestora; 29) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 295,73 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Armata Poporului nr.19 C, NC 82774, solicitantului MOCANU CORNEL, teren pe care este amplasată construcţia C4, proprietatea acestuia; 30) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 873,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Miron Costin nr. 29, NC 82228, solicitanţilor MOVILĂ VASILICĂ şi MOVILĂ IONICA – PETRICA, teren pe care sunt amplasate construcţiile C1, C2 şi C3, proprietatea acestora; 31) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 307,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Graurului  nr. 6, NC 82702, solicitanţilor MUREŞAN AUREL şi MUREŞAN MARIA, teren pe care este amplasată construcţia C1, proprietatea acestora; 32) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 82,00 mp, indiviz din terenul în suprafaţă de 338,00 mp aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Câmpului nr.96A, NC 83501, solicitanţilor OSTACHE ALEXANDRU şi OSTACHE FĂNICA, teren pe care sunt amplasate construcţiile C1 şi C2, proprietatea acestora; 33) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna octombrie 2013; 34) D i v e r s e.

 P R I M A R, Aurel Gabriel Simionescu

Ziua mondiala a inimii – 29 septembrie

* La Braila este organizat evenimentul „Promenada inimilor” 

world heart day          Clubul Rotary Braila sustine Fundatia Romana a Inimii si Societatea Romana de Cardiologie si impreuna cu Primaria municipiului Braila lanseaza duminica, 29 septembrie 2013, Programul „Promenada Inimilor”. Obiectivul acestui program este acela de a incuraja persoanele de toate varstele sa faca miscare, ca parte integranta a preventiei cardiovasculare.

Noi, rotarienii, stim sa identificam problemele comunitatii in care traim si actionam de fiecare data in sprijinul celor defavorizati , dar in fata bolilor cronice noi toti suntem defavorizati . Totul a pornit de la ideea de a crea o zona dedicata miscarii in aer liber numita Promenada Inimilor si de a o lansa in 29 septembrie, sarbatorind Ziua Mondiala a Inimii. Sigur ca nimic nu e intamplator. roi, Rotarienii, punem laolalta 25 de orase – printre care si Braila – pentru promovarea sanatatii a aproximativ 25 de milioane de locuitori ai tarilor – ce constituie Districtul Rotary 2241 Romania, Republica Moldova. Tema Rotary International pentru anul 2013-2014 „Engaging Rotary is chaging lives”(angajarea Rotary schimba vieti)  devine acum chiar „SAVING lives” ( salvam vieti ). In calitate de presedinte 2013-2014 al Rotary Club Braila, Club 50598, va adresez rugamintea de a participa impreuna la realizarea acestui eveniment deosebit de important pentru noi toti. Va propunem ca in intervalul orar 10.00 – 11.00 impreuna cu elevi de scoala generala, liceu, tineri din Clubul Rotary, adulti  sa parcurgem un traseu ce va avea ca punct de plecare Bariera Calarasilor (strada Franceza) iar ca punct terminus Platoul din Piata Independentei, Participantii la Programul Promenada Inimilor vor purta tricouri cu insemnele campaniei. Noi ne-am pus inima la treaba ! Tu ce faci?”, ne indeamna Marian GRUIA – presedinte 2013 – 2014 Rotary Club Braila.

* * *    Ziua mondiala a inimii se serbeaza din 2009, la initiativa The World Heart Federation. Din 2011, data pentru eveniment este 29 septembrie si scopul acelasi: sa fie cunoscute de cat mai multe persoane de pe glob problemele si cauzele bolilor de inima cauzatoare de moarte, inclusiv fumatul, sa se faca o mai buna campanie pentru protejarea sanatatii si a efectuarii de activitati sportive.

„Întâlnirea epigramiştilor”, ediția XXVI la Brăila

* Au participat, în 27 și 28 septembrie 2013, umoriști din România și Republica Moldova 

                    Municipiul Brăila a găzduit, în 27 şi 28 septembrie 2013, a XXVI- a ediţie a ,,Întâlnirii epigramiştilor”. Organizatori: Consiliul Judeţean Brăila, Centrul de Creaţie – directorul Maria Puşcaciu fiind prezentă la evenimente – şi Clubul Umoriştilor Brăileni (CUB) ,,Ştefan Tropcea”. 100_6200
                  Tradiţionala plimbare cu vaporul a fost înlocuită – din motive de vreme… – cu vizitarea Salonului internaţional de caricatură (la Galeriile de Artă din centrul vechi). Oaspeții și prietenii umorului din întreaga țară au vizitat  Teatrul ,,Maria Filoti” şi noua Bibliotecă Judeţeană ,,Panait Istrati”, sediul din Piața Poligon.
          100_6199        Spectacol de epigramă, în care fiecare dintre cei prezenți a lecturat/ interpretat creații proprii, a avut loc în sala Pro Arte a Centrului de Creaţie Brăila (la etajul unu al clădirii care adăpostește Galeriile de Artă). Spectacolul a fost moderat de Mihai Frunză – președinte CUB ”Tropcea” și Alex Hanganu – secretar CUB ”Tropcea”. Au recitat 31 de epigramişti – 21 dintre cei veniţi din ţara şi din Republica Moldova. Mai multe foto la https://www.facebook.com/media/set/?set=a.528653053893955.1073741898.196618800430717&type=3 pe pagina facebook a revistei Braila Chirei.
                 Caricaturistul Costel Pătrăşcan a prezentat cu ajutorul ecranului retroproiector o parte din atractivele sale desene umoristice. Solistul folk bucureştean Marius Matache a făcut și el parte din program. Prof. univ. ieşean Ion Berghia a prezentat sumar revista pe care o conduce – ”Dor de Basarabia”.
                  S-au decernat premiile concursului de epigramă cu cele două teme: ”Tot pe drum” şi ”Amor hoinar” la care au participat 86 de concurenţi din ţară şi din Republica Moldova. Juriul a fost alcătuit din prof. univ. Ştefan Cazimir, Alexandru Hanganu şi Mihai Frunză.
   
Palmares
Marele Premiu ,,Ştefan Tropcea” – Vasile Til Blidaru – Beceni, Buzău;
Premiul I – Dan Căpruciu – Galaţi;
Premiul II – Gheorghe Constantinescu – Braşov;
Premiul III- Gheorghe Bâlici – Chişinău;
Menţiune I – Ionuţ Daniel Ţucă – Medgidia;
Menţiune II – Petru Ioan Gârda – Cluj-Napoca;
Menţiune III- Nichi Ursei – Râmnicu Vâlcea;
Premiu Special – Laurenţiu Orăşanu – Bucureşti.
Premiul Special OPERA OMNIA – Gheorghe Leu – Brăila

La Galati, lansari de carte cu universitari

* Orgizanizator principal – scriitoarea Angela Baciu

poster lansare carte_25 sep    Luni, 30 septembrie 2013, are loc la Universitatea „Danubius” evenimentul sub genericul „Universitarii si cartile lor’. Initiator si moderator va fi scriitoatea Angela Baciu – nascuta la Braila – iar organizarea este sustinuta sub egida Atelierelor de Creatie Angela Baciu si cu sprijinul Filialei Iasi a USR.

Dupa ce Braila a gazduit timp de doua zile, in 27 si 28 septembrie 2013 (http://brailachirei.wordpress.com/2013/09/27/festivalul-poetilor-din-balcani-editia-a-vii-a-la-braila/) un adevarat maraton literar, unde a fost prezenti si galatenii Corneliu Antoniu – presedintele Filialei Sus-Est a USR (care include judetele Braila, Galati) – si Valeriu Valegvi, acesta din urma lansandu-si aici un nou volum, iata ca nici galatenii nu se lasa mai prejos si ne invita la o manifestare de profil consistenta.

Manifestarea marcheaza si inceputul noului an universitar. Amanunte gasiti un afisul alaturat.

Nocturna bibliotecilor, Braila 2013

NOCTURNA BIBLIOTECILOR14     Biblioteca Judeţeană „Panait Istrati” din municipiul Braila  îşi deschide porţile în noaptea de sâmbătă, 28 septembrie 2013, între orele 19.00 – 24.00, pentru o serie de evenimente culturale şi artistice denumite generic “Nocturna bibliotecilor”, organizată la iniţiativa Asociaţiei Naţionale a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România. Evenimentul se dorește a fi cea mai importantă mobilizare nocturnă a bibliotecilor din România.

Biblioteca Judeţeană ”Panait Istrati”, ANBPR – Filiala Brăila, Cercetaşii României – Centrul Local Brăila, Şcoala populara de arte „Vespasian Lungu”, Centrul de creaţie Brăila, Atelierul de creaţie şi Ludotecă „Cărăbuş”, Organizaţia pentru copii si tineri cu nevoi speciale „TREBUIE!”, Asociaţia „Pro Homini”, Liceul de artă „Haricleea Darclee” şi Asociaţia „Artevent” propun brăilenilor o „Noapte românească la Bibliotecă”.

Programul include, pe lângă posibilitatea de acces la informaţii şi înscrieri, o serie de expoziţii, spectacole, concursuri şi ateliere. Brăilenii sunt invitaţi să aibă asupra lor un accesoriu tradiţional (ie, trăistuţă, pălărie, năframă etc) şi să participe cu toată familia, deoarece atelierele organizate au specific popular pentru toate vârstele. Cei prezenţi vor putea participa la construcţie de căsuţe tradiţionale; karaoke şi dansuri populare; cusături, croşetat şi împletituri; Pictură cu motive româneşti; olărit şi ţesătură la război; bucătarie românească; obiecte realizate manual; studioul de fotografie; vizionări de filme româneşti şi multe altele.

La Biblioteca Judeţeană „Panait Istrati” Brăila, toamna este românească şi plină de suprize!