Ziua persoanelor varstnice, serbata la Muzeul Brailei

* In programul zilei de 1 octombrie: Wanessa Radu, Nicusor Mocanescu, Costel Patarscan, Ionel Negrut, Vasile Mandric * Moderator – Cornelia Negoita

afis 1 oct      Marți, 1 octombrie 2013, de la ora 10, la sediul Muzeului Brăilei din Piața Traian nr. 3 are loc o manifestare dedicată Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice (se serbeaza anual la 1 octombrie). Organizatori: Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Brăila, Muzeul Brăilei, Consiliul Județean al Persoanelor Vârstnice Brăila.

In program: semnificația „Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice”, o prezentare de Ilie Dudulea – președinte Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Brăila; lansarea revistei „Casa Speranței”.

Invitați: Wanessa Radu – actriţă la Teatrul „Maria Filotti” si cantautor, Laurenţiu Ovidiu Mocănescu – bariton, caricaturistul Costel Pătrăşcan, nu in ultimul rand epigramistii Ionel Negruţ şi Vasile Mandric vor anima atmosfera cu pilule umoristice. Moderatorul intalnirii va fi profesor Cornelia Negoiță – presedinte Asociatia „Anima Caste”.

Sedinta CLM Braila, luna septembrie 2013

100_8283       Consilierii locali se reunesc astazi, 30 septembrie 2013 – in CLM Braila de la ora 10.00, sala de sedinte a Companiei de Utilitati „Dunarea’ –  pentru a discuta impreuna cu primarul Aurel Gabriel Simionescu, viceprimarii Doinita Ciocan si Alexandru Danaila Zaharia urmatoarele subiecte aflate pe ordinea  de zi:

           1) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Încetarea de drept  a  mandatului  de  consilier  local  al domnului COSTIN IULIAN SORIN (n.aut. Exclus din PNL Braila), ca urmare a aplicării prevederilor art. 9 alin. (2) lit. a) din Legea nr.393/2004 – Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare; 2) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila şi de consilierii locali municipali Dumitru Florin,  Traian Adrian, Mitrofan Daniel şi Badiu Virginia Loredana, membri în A.G.A. la S.C. BRAICAR S.A. Brăila privind: Aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. BRAICAR S.A. Brăila, pe anul 2013;  3) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind: Aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al R.A. ADMINISTRAŢIA ZONEI LIBERE BRĂILA, pe anul 2013; 4) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind: Aprobarea Organigramei, a Statului de Funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Serviciului Public de Asistenţă Medicală şi Administrare a Creşelor, ca urmare a reorganizării acestuia, conform H.G. nr.1252/2012; 5) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind  Aprobarea REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE al Teatrului „Maria Filotti” Brăila; 6) Proiect de hotărâre iniţiat de consilierii locali municipali Mangiurea Silviu, Negoiţă Daniel, Alexandru Ionel, Păvăloiu Cosmin Cătălin şi Paraschiv Paraschiva, membri în A.G.A. la S.C. CET S.A. Brăila privind Continuarea procedurii de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică din Municipiul Brăila, organizată conform H.G.R. nr.717/2008, prin negociere directă; 7) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Actualizarea valorii redevenţei datorată de S.C. „C.E.T.” S.A.  Brăila, în baza Contractului de concesiune nr.34162/06.09.2006, cu indicele preţului de consum, pentru perioada 01.10.2013 – 30.09.2014, sau după caz, până la intrarea în vigoare a actului adiţional aprobat prin H.C.L.M. nr.209/31.08.2012; 8) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Aprobarea trecerii pontonului de debarcare/acostare cu număr de inventar 2055 din domeniul privat al Serviciului de Transport Public Local de călători şi Administrare Portuară Brăila, în domeniul privat al Municipiului Brăila, în vederea reabilitării; 9) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie pentru proiectul “Reabilitare ponton debarcare/acostare situat pe Faleza Dunării, Municipiul Brăila”, a proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect; 10) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Încheierea unui protocol de colaborare între Municipiul Brăila şi Camera Notarilor Publici Galaţi având ca obiect simplificarea procedurilor de solicitare/emitere a certificatelor fiscale necesare încheierii tranzacţiilor notariale ce au ca obiect înstrăinarea dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile/mobile impozabile;  11) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind: Stabilirea liniilor prioritare de subvenţionare pentru anul 2014 de la bugetul local, a asociaţiilor şi fundaţiilor care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, în conformitate cu prevederile Legii nr.34/1998 şi stabilirea nivelului mediu lunar al subvenţiei care se acordă de la bugetul local pentru o persoană asistată; 12) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind  Aprobarea procesului – verbal de negociere al Comisiei speciale de punere în aplicare a H.C.L.M. nr. 4/2003, referitoare la <Aprobarea novării contractelor de concesiune ce au ca obiect bunuri imobile ce aparţin domeniului privat al Municipiului Brăila, în contracte de vânzare – cumpărare> din cadrul şedinţei din data de 18.09.2013; 13) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind: Prelungirea valabilităţii contractului de concesiune a serviciului de iluminat public în Municipiul Brăila nr.55915/20.11.2003 şi numirea unei comisii de negociere a condiţiilor prelungirii acestuia, de eficientizare şi optimizare a sistemului, de modernizare şi extindere a echipamentelor aferente serviciului de iluminat; 14) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Prelungirea aplicabilităţii H.C.L.M. nr. 362/29.10.2010 referitoare la <Trecerea din administrarea Şcolii Generale nr. 3 „Spiru Haret” Brăila a sălii de sport, în administrarea Colegiului Tehnic „Edmond Nicolau” Brăila>, pentru anul şcolar 2013 — 2014; 15) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Modificarea poziţiei nr. 103, Capitolul H – „Terenurile şi clădirile Instituţiilor Publice” din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 325/30.09.2011, referitoare la Liceul cu Program Sportiv şi Grădiniţa nr.60 „Diana” Brăila, conform procesului verbal nr. 2433/07.08.2013 şi a Protocolului nr. 444/12.03.1993; 16) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Modificarea anexei nr. 3 la H.C.L.M. Brăila nr. 88/29.03.2013 privind programul de reparaţii ce urmează a se realiza în anul 2013 la imobilele din administrarea Serviciului de Utilitate Publică de Administrare a Fondului Locativ şi a Cimitirelor Brăila; 17) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind: Completarea H.C.L.M. Brăila nr. 51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”; 18) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind: Completarea Inventarului Domeniului Public al municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr.325/2011, Cap.G – „Sistemele de infrastructură privind administrarea domeniului public cu terenurile aferente – Cheiuri, Dane, Pereuri, Bazine, Diguri şi clădiri aferente”, cu două terenuri în suprafaţă totală de 19.000,00 mp, situate în Brăila pe malul Dunării; 19) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind: Alipirea a două terenuri ce aparţin domeniului privat al municipiului Brăila; 20) Proiect de hotărâre iniţiat de mrimarul Municipiului Brăila privind: Scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, a terenului în suprafaţă de 30 mp, teren ce aparţine domeniului public al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str.Pietăţii lângă Grădiniţa nr. 3, în vederea amplasării unei construcţii provizorii cu destinaţia de spaţiu comercial; 21) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind: Scoaterea la licitaţie publică cu strigare, în vederea concesionării terenului în suprafaţă de 53259 mp, teren ce aparţine domeniului privat al municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Vadul Ghecetului nr. 2A, în vederea realizării unui obiectiv economic; 22) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind: Scoaterea la licitaţie publică cu strigare, în vederea concesionării terenului în suprafaţă de 8468 mp, teren ce aparţine domeniului privat al municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Vadul Ghecetului nr. 2C, în vederea realizării unui obiectiv economic; 23) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind: Scoaterea la licitaţie publică cu strigare, în vederea concesionării terenului în suprafaţă de 4179 mp, teren ce aparţine domeniului privat al municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Vadul Ghecetului nr. 2D, în vederea realizării unui obiectiv economic; 24) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 66,90 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, indiviz din terenul în suprafaţă de 289,00 mp, situat în Brăila, str. Unirii nr.108, NC 6755, solicitanţilor BERGHER VICTOR şi BERGHER MIOARA, teren pe care sunt amplasate construcţiile C1, C2 şi C3, proprietatea acestora; 25) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 304,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, indiviz din terenul în suprafaţă de 604,00 mp, situat în Brăila, str. Aurel Vlaicu nr.12, NC 83442, solicitantului BROASCĂ ION, teren pe care sunt amplasate construcţiile C1 şi C2, proprietatea acestuia; 26) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 240,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, indiviz din terenul în suprafaţă de 495,00 mp, situat în Brăila, str. Titu Maiorescu nr. 20, NC 83386, solicitantei CREŢU EUGENIA, teren pe care sunt amplasate construcţiile C1, C2 şi C3, proprietatea acesteia; 27) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind: Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 232,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Armata Poporului nr.31, NC 75886, solicitanţilor MATEI MONEDA şi MATEI MIRCEA, teren pe care este edificată construcţia C1, proprietatea acestora; 28) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 64,00 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Brăila, indiviz din terenul în suprafaţă de 636,00 mp, situat în Brăila, str. Petre Ştefǎnescu Goangǎ, nr.47, NC 18572, solicitantelor MĂGDĂLINA ANA-MARIA şi MĂGDĂLINA FLORICA, teren pe care este amplasatǎ construcţia C1, proprietatea acestora; 29) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 295,73 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Armata Poporului nr.19 C, NC 82774, solicitantului MOCANU CORNEL, teren pe care este amplasată construcţia C4, proprietatea acestuia; 30) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 873,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Miron Costin nr. 29, NC 82228, solicitanţilor MOVILĂ VASILICĂ şi MOVILĂ IONICA – PETRICA, teren pe care sunt amplasate construcţiile C1, C2 şi C3, proprietatea acestora; 31) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 307,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Graurului  nr. 6, NC 82702, solicitanţilor MUREŞAN AUREL şi MUREŞAN MARIA, teren pe care este amplasată construcţia C1, proprietatea acestora; 32) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 82,00 mp, indiviz din terenul în suprafaţă de 338,00 mp aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Câmpului nr.96A, NC 83501, solicitanţilor OSTACHE ALEXANDRU şi OSTACHE FĂNICA, teren pe care sunt amplasate construcţiile C1 şi C2, proprietatea acestora; 33) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna octombrie 2013; 34) D i v e r s e.

 P R I M A R, Aurel Gabriel Simionescu

Ziua mondiala a inimii – 29 septembrie

* La Braila este organizat evenimentul „Promenada inimilor” 

world heart day          Clubul Rotary Braila sustine Fundatia Romana a Inimii si Societatea Romana de Cardiologie si impreuna cu Primaria municipiului Braila lanseaza duminica, 29 septembrie 2013, Programul „Promenada Inimilor”. Obiectivul acestui program este acela de a incuraja persoanele de toate varstele sa faca miscare, ca parte integranta a preventiei cardiovasculare.

Noi, rotarienii, stim sa identificam problemele comunitatii in care traim si actionam de fiecare data in sprijinul celor defavorizati , dar in fata bolilor cronice noi toti suntem defavorizati . Totul a pornit de la ideea de a crea o zona dedicata miscarii in aer liber numita Promenada Inimilor si de a o lansa in 29 septembrie, sarbatorind Ziua Mondiala a Inimii. Sigur ca nimic nu e intamplator. roi, Rotarienii, punem laolalta 25 de orase – printre care si Braila – pentru promovarea sanatatii a aproximativ 25 de milioane de locuitori ai tarilor – ce constituie Districtul Rotary 2241 Romania, Republica Moldova. Tema Rotary International pentru anul 2013-2014 „Engaging Rotary is chaging lives”(angajarea Rotary schimba vieti)  devine acum chiar „SAVING lives” ( salvam vieti ). In calitate de presedinte 2013-2014 al Rotary Club Braila, Club 50598, va adresez rugamintea de a participa impreuna la realizarea acestui eveniment deosebit de important pentru noi toti. Va propunem ca in intervalul orar 10.00 – 11.00 impreuna cu elevi de scoala generala, liceu, tineri din Clubul Rotary, adulti  sa parcurgem un traseu ce va avea ca punct de plecare Bariera Calarasilor (strada Franceza) iar ca punct terminus Platoul din Piata Independentei, Participantii la Programul Promenada Inimilor vor purta tricouri cu insemnele campaniei. Noi ne-am pus inima la treaba ! Tu ce faci?”, ne indeamna Marian GRUIA – presedinte 2013 – 2014 Rotary Club Braila.

* * *    Ziua mondiala a inimii se serbeaza din 2009, la initiativa The World Heart Federation. Din 2011, data pentru eveniment este 29 septembrie si scopul acelasi: sa fie cunoscute de cat mai multe persoane de pe glob problemele si cauzele bolilor de inima cauzatoare de moarte, inclusiv fumatul, sa se faca o mai buna campanie pentru protejarea sanatatii si a efectuarii de activitati sportive.

„Întâlnirea epigramiştilor”, ediția XXVI la Brăila

* Au participat, în 27 și 28 septembrie 2013, umoriști din România și Republica Moldova 

                    Municipiul Brăila a găzduit, în 27 şi 28 septembrie 2013, a XXVI- a ediţie a ,,Întâlnirii epigramiştilor”. Organizatori: Consiliul Judeţean Brăila, Centrul de Creaţie – directorul Maria Puşcaciu fiind prezentă la evenimente – şi Clubul Umoriştilor Brăileni (CUB) ,,Ştefan Tropcea”. 100_6200
                  Tradiţionala plimbare cu vaporul a fost înlocuită – din motive de vreme… – cu vizitarea Salonului internaţional de caricatură (la Galeriile de Artă din centrul vechi). Oaspeții și prietenii umorului din întreaga țară au vizitat  Teatrul ,,Maria Filoti” şi noua Bibliotecă Judeţeană ,,Panait Istrati”, sediul din Piața Poligon.
          100_6199        Spectacol de epigramă, în care fiecare dintre cei prezenți a lecturat/ interpretat creații proprii, a avut loc în sala Pro Arte a Centrului de Creaţie Brăila (la etajul unu al clădirii care adăpostește Galeriile de Artă). Spectacolul a fost moderat de Mihai Frunză – președinte CUB ”Tropcea” și Alex Hanganu – secretar CUB ”Tropcea”. Au recitat 31 de epigramişti – 21 dintre cei veniţi din ţara şi din Republica Moldova. Mai multe foto la https://www.facebook.com/media/set/?set=a.528653053893955.1073741898.196618800430717&type=3 pe pagina facebook a revistei Braila Chirei.
                 Caricaturistul Costel Pătrăşcan a prezentat cu ajutorul ecranului retroproiector o parte din atractivele sale desene umoristice. Solistul folk bucureştean Marius Matache a făcut și el parte din program. Prof. univ. ieşean Ion Berghia a prezentat sumar revista pe care o conduce – ”Dor de Basarabia”.
                  S-au decernat premiile concursului de epigramă cu cele două teme: ”Tot pe drum” şi ”Amor hoinar” la care au participat 86 de concurenţi din ţară şi din Republica Moldova. Juriul a fost alcătuit din prof. univ. Ştefan Cazimir, Alexandru Hanganu şi Mihai Frunză.
   
Palmares
Marele Premiu ,,Ştefan Tropcea” – Vasile Til Blidaru – Beceni, Buzău;
Premiul I – Dan Căpruciu – Galaţi;
Premiul II – Gheorghe Constantinescu – Braşov;
Premiul III- Gheorghe Bâlici – Chişinău;
Menţiune I – Ionuţ Daniel Ţucă – Medgidia;
Menţiune II – Petru Ioan Gârda – Cluj-Napoca;
Menţiune III- Nichi Ursei – Râmnicu Vâlcea;
Premiu Special – Laurenţiu Orăşanu – Bucureşti.
Premiul Special OPERA OMNIA – Gheorghe Leu – Brăila

La Galati, lansari de carte cu universitari

* Orgizanizator principal – scriitoarea Angela Baciu

poster lansare carte_25 sep    Luni, 30 septembrie 2013, are loc la Universitatea „Danubius” evenimentul sub genericul „Universitarii si cartile lor’. Initiator si moderator va fi scriitoatea Angela Baciu – nascuta la Braila – iar organizarea este sustinuta sub egida Atelierelor de Creatie Angela Baciu si cu sprijinul Filialei Iasi a USR.

Dupa ce Braila a gazduit timp de doua zile, in 27 si 28 septembrie 2013 (http://brailachirei.wordpress.com/2013/09/27/festivalul-poetilor-din-balcani-editia-a-vii-a-la-braila/) un adevarat maraton literar, unde a fost prezenti si galatenii Corneliu Antoniu – presedintele Filialei Sus-Est a USR (care include judetele Braila, Galati) – si Valeriu Valegvi, acesta din urma lansandu-si aici un nou volum, iata ca nici galatenii nu se lasa mai prejos si ne invita la o manifestare de profil consistenta.

Manifestarea marcheaza si inceputul noului an universitar. Amanunte gasiti un afisul alaturat.

Nocturna bibliotecilor, Braila 2013

NOCTURNA BIBLIOTECILOR14     Biblioteca Judeţeană „Panait Istrati” din municipiul Braila  îşi deschide porţile în noaptea de sâmbătă, 28 septembrie 2013, între orele 19.00 – 24.00, pentru o serie de evenimente culturale şi artistice denumite generic “Nocturna bibliotecilor”, organizată la iniţiativa Asociaţiei Naţionale a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România. Evenimentul se dorește a fi cea mai importantă mobilizare nocturnă a bibliotecilor din România.

Biblioteca Judeţeană ”Panait Istrati”, ANBPR – Filiala Brăila, Cercetaşii României – Centrul Local Brăila, Şcoala populara de arte „Vespasian Lungu”, Centrul de creaţie Brăila, Atelierul de creaţie şi Ludotecă „Cărăbuş”, Organizaţia pentru copii si tineri cu nevoi speciale „TREBUIE!”, Asociaţia „Pro Homini”, Liceul de artă „Haricleea Darclee” şi Asociaţia „Artevent” propun brăilenilor o „Noapte românească la Bibliotecă”.

Programul include, pe lângă posibilitatea de acces la informaţii şi înscrieri, o serie de expoziţii, spectacole, concursuri şi ateliere. Brăilenii sunt invitaţi să aibă asupra lor un accesoriu tradiţional (ie, trăistuţă, pălărie, năframă etc) şi să participe cu toată familia, deoarece atelierele organizate au specific popular pentru toate vârstele. Cei prezenţi vor putea participa la construcţie de căsuţe tradiţionale; karaoke şi dansuri populare; cusături, croşetat şi împletituri; Pictură cu motive româneşti; olărit şi ţesătură la război; bucătarie românească; obiecte realizate manual; studioul de fotografie; vizionări de filme româneşti şi multe altele.

La Biblioteca Judeţeană „Panait Istrati” Brăila, toamna este românească şi plină de suprize!

 

Foto-expozitia „Fauna Marii Negre”, la Muzeul Brailei

* Si in luna octombrie este deschisa la sectia Naturale din parcul Monument, municipiul Braila 

afis Marea Neagra, fauna      În perioada septembrie-octombrie 2013, la Muzeul Brăilei – sectia Științele Naturii – este deschisă foto-expoziția „Fauna Mării Negre”. Scopul acestei expoziții este, în primul rând, de a pune la îndemâna publicului vizitator o descriere sumară a celor mai importante şi comune forme de animale întâlnite în Marea Neagră și în împrejurimi, precum şi distribuția acestora în lume. Pentru copii si adulti este o modalitate simpla de a afla mult mai multe date despre un ecosistem important, interesant.

Cunoaşterea faunei Mării Negre, pe lângă latura practico-economică, a cărei importanţă este deosebit de însemnată, prezintă de asemenea, un imens interes şi din punct de vedere ştiinţific-biologic, date fiind condiţiile particu¬lare de viaţă pe care le oferă bazinul său.  Marea Neagră, prin specificul său de mare continentală aproape închisă și ale cărei ape sub izobata de 18 cm suferă influența hidrogenului sulfurat, constituie un mediu mai puțin prielnic pentru unele viețuitoare acvatice ce populează celelalte mări și oceane ale lumii. Drept consecință, și numărul de specii de pești și mamifere acvatice este mai redus în Marea Neagră, comparativ cu alte mări.  Cu toate acestea, în Marea Neagră s-au adaptat toate formele mediteraneene a căror viață nu era prea strâns legată de constanța salinității și a temperaturii cum sunt de exemplu, majoritatea peștilor, scoicilor (midiilor), viermilor, crabilor etc. Condițiile speciale peste care au dat aici vietățile mediteraneene, au avut o mare repercusiune asupra structurii lor, determinând crearea de rase și varietăți specifice Mării Negre. În consecință, multe dintre aceste specii sunt endemice Bazinului Mării Negre. Astfel, specii rare precum rechinii, delfinii, focile sau căluții de mare pot fi întâlnite în apele Mării Negre, chiar dacă numărul acestora este în declin. Pe lângă acestea se mai găsesc: peștele spadă, țiparul de mare, morunul, nisetrul, păstruga, șprotul, scorpia de mare, pisica și vulpea de mare, meduze, căluți de mare sau acul de mare etc. Din păcate însă, un număr însemnat de plante și animale marine costiere sunt din ce în ce mai rare sau amenințate cu dispariția.

În Cartea Roșie a Mării Negre, mamifere precum marsuinul, delfinul cu bot gros, delfinul comun sau foca-călugăriță ori pești precum rechinul de Marea Neagră sau sturionii sunt încă specii amenințate cu dispariția. Însă nu numai aceste specii fac parte din Cartea Roșie, ci și o serie de macrofite, nevertebrate, sau alte specii de pești.  Situaţia ecologică a Mării Negre s-a înrăutăţit în ultimii ani și continuă încă, din cauza reziduurilor aduse de cele 3 fluvii care se varsă în ea, între care şi Dunărea, dar şi a pescuitului excesiv ori a deversărilor necontrolate de produse petroliere. Apele menajere deversate din toate ţările riverane, cu mari cantităţi de substanţe organice, au determinat fenomenul de „înflorire a apelor”, care a dus la moartea multor specii de peşti, delfini sau a altor organisme marine. De asemenea, numărul speciilor de peşti cu valoare comercială care trăiau aici odinioară este în declin, și aceasta se întâmplă din cauza exploatării necontrolate. Încercările de refacere a ecosistemelor grav afectate depind în primul rând de aplicarea măsurilor de conservare și protecție, stabilite atât la nivel național, regional, cât și la nivelul întregului bazin al Mării Negre. Numai punând acum în practică aceste măsuri putem spera că generațiile viitoare vor mai putea beneficia de stocuri sporite de pește, ape curate dar și de frumusețile naturale pe care Marea Neagră le poate oferi. Nu ne rămâne decât să conștientizăm și apoi să acționăm în consecință.

Sperăm că această modestă expoziție va putea servi măcar câtorva dintre cei care iubesc marea, sau celor pasionați de natură, drept călăuză pentru recunoaşterea formelor mai comune de animale pe care le pot întâlni pe atât în apa mării cât și pe plajă, în zbor, sau în imediata apropiere a țărmului„, precizeaza dr. Nicolae Onea, cercetător la Secţia Artă, Etnografie şi Ştiinţele Naturii, coordonatorul foto-expoziției ce poate fi admirata la sediul din parcul Monument.

Intalnire nationala a epigramistilor, editia XXVI, la Braila

* Sambata, 28 septembrie 2013, la sala Pro Arte a Centrului de Creatie are loc turnirul epigramistilor si premierea

afis umoristi 

„Let’s Do It, Romania!” la Braila

* Actiunea de ecologizare are loc in statiunea Lacu Sarat, sambata – 28 septembrie 2013 – incepand cu ora 9.00  

În Romania, totul a început cu filmuletul Estoniei, în vara lunii iulie 2009. „Filmulețul, despre cum au reușit estonienii să pună în practică aceasta acțiune, a fost o adevărată sursă de inspirație și a circulat pe internet timp de câteva zile într-un ritm alert, stârnind multe discuții și întrebări. Fiecare persoană care îl vedea se întreba timid: “oare s-ar putea așa ceva și in România?”. Liana Buzea – președintele Asociației EcoAssist, a fost cea care a decis sa realizeze proiectul și în țara noastră. Așa a început totul.  Au urmat multe întâlniri și discutii, în vederea obţinerii unor reacţii sau chiar stabilirea unor variante de colaborare. Lucrurile s-au conturat treptat, iniţiativa grass-root a fost cea care a mers de la sine, oamenii alăturându-se cu entuziasm cauzei. Pe 25 septembrie, peste 200.000 de voluntari au participat la curățenie în toată țara. Și nu ne-am oprit aici. În 2011, Ziua de Curăţenie Naţională a fost 24 septembrie, atunci când peste 300.000 de voluntari au venit să cureţe România de gunoaie. Anul acesta, 2013, peste 50 de ţări din întreaga lume vor organiza o zi de curăţenie generală, în perioada 15 martie – 12 octombrie. România este pe harta mondială – Ziua de Curățenie Națională este 28 septembrie„, povestesc cei din echipa de la centru a „Let’s Do It. Romania!”.

 Cateva amanunte despre „Let`s Do It, Romania!”

          Primul anunţ oficial a fost făcut pe data de 14 septembrie 2009, pe platforma Asociaţiei EcoAssist, dar şi în presa centrala; prima întâlnire de grup a avut 14 participanţi, toţi făcând parte din cercul iniţiatorilor; ziua de Curățenie Națională a fost stabilită întâi pe data de 18 septembrie; un jurământ de implicare în LDIR a fost creat şi semnat de către primii oameni din echipă, în cadrul primului teambuilding din 12 decembrie 2009. Acesta prezenta într-un limbaj prietenos principalele obiective în ceea ce privea implicarea voluntarilor, iar angajamentul asumat era unul de natură simbolică. 18 persoane au semnat jurământul de implicare în anul 2009, iar pe parcursul anului 2010 s-au strâns 41 de jurăminte; harta Deșeurilor și procedura de cartare au fost un subiect fierbinte timp de aproximativ 5 luni de zile. Pentru că soluţiile din Estonia nu au fost compatibile cu situaţia României, am reluat acest procedeu de la zero; au fost organizate doua conferințe naționale pe parcursul proiectului, ambele în București. Scopul acestora a fost de a comunica și schimba informații cu echipele locale, dar și pentru a motiva și suda echipa de proiect; există și bijuterii handmade LDIR – cercei, medalion și insignă; spoturile TV au fost filmate într-o singură zi, la Cheia, cu o echipă formată din numai 3 persoane; spotul “LaLogo Braila copac” a fost gândit pe loc de copywriterul Dragoș Frățilă și filmat chiar înainte de a se încheia ziua de filmare; pentru filmarea testimonialului cu Holograf am întrebat pe Twitter cine ne poate ajuta cu filmarea și ne-am trezit cu Freaka Da Disc la locație; imnul proiectului a fost realizat și înregistrat într-o singură săptămână de trupa Partizan și are și o sonerie pe măsură; LDIR are și un joc propriu; cu o săptămână înainte de ziua de curăţenie pe harta deşeurilor erau identificate aproximativ 6500 de mormane de deşeuri, iar procentul de acoperire a teritoriului depăşea 60%; județul Ilfov a fost cel mai dorit județ pentru curățenie. În două zile de la furnizarea codurilor de acces voluntarilor înscrişi online, acest judeţ a fost „rezervat” în întregime; dacă ar fi să calculăm contribuția voluntarilor la proiect, aceasta ar acoperi 92,64% din totalul fondurilor atrase, ceea ce dovedeste caracterul unic al LDIR.

La Braila

             In Braila, locul de intalnire este Parcarea Benzinariei din statiunea Lacu Sarat. Ora de intalnire: 9.00. Transportul echipelor catre zonele de curatenie este asigurat de Primaria Municipiului Braila prin SC Braicar SA. In dimineata zilei de sambata, 28 septembrie 2013, frecventa cu care vor circula tramvaiele catre Statiunea Lacu Sarat este de 15 minute.

Si-au anuntat deja participarea 1.000 de voluntari din urmatoarele institutii: Primaria municipiului Braila; Serviciul de Utilitate Publica de Administrare si Gospodarire Locala; Operatori de salubritate (Braicata, Eco, Rer); Penitenciarul Braila; Penitenciarul pentru Minori si Tineri Tichilesti; Jandarmeria; Ocolul Silvic; Garda de Mediu; Agentia pentru Protectia Mediului; Metro; Liceul “Panait Cerna”; Colegiul National “Gh. Munteanu-Murgoci”; Scoala Gimnaziala “Mihu Dragomir”; Colegiul Tehnic “Edmond Nicolau”; Scoala Gimnaziala “George Cosbuc”; Scoala Gimnaziala “Fanus Neagu”; Scoala Gimnaziala “Mihai Eminescu”; Scoala Speciala Rm. Sarat.

Operatorii de salubritate din municipiu si operatorul care deserveste groapa ecologica nu vor percepe taxe de colectare si depozitare pentru activitatea de sambata, 28 septembrie 2013. Pentru informatii suplimentare si inscrieri, voluntarii pot suna la 0751 317 294.

Festivalul Poetilor din Balcani, editia a VII-a la Braila

* In acest an, tara invitata este Bosnia-Hertegovina

Evenimentele din cadrul celei de a VII-a ediţii a Festivalului poeţilor din Balcani vor debuta vineri, 27 septembrie, ora 17.00, la Biblioteca Judeţeană „Panait Istrati”. În deschiderea  festivităţii vor rosti alocuţiuni Gheorghe Bunea STANCU – preşedintele Consiliului Judeţean Brăila, Corneliu ANTONIU – preşedintele Uniunii Scriitorilor din România, Filiala de Sud – Est, Dragoş Adrian NEAGU – directorul Bibliotecii Judeţene „Panait Istrati” Brăila.

Anul acesta, ca invitaţi speciali vor fi prezenţi reprezentanţi ai poeziei din Bosnia-Herţegovina: Mile Stoici, Fadila Nura Haver, Stefan Tontici. Foto de la editia din 2009 (arhiva revistei de cultura si informatie „Braila Chirei”, Armanda Filipine) angela-baciu-prima-zi-fest-2009-dsc05932

Evenimentele vor continua cu o suită de lansări de carte:  „Literatura de azi: Dialoguri pe net” de Daniel CRISTEA ENACHE, Editura Polirom, 2013 şi  „Maşinăriile mişcării” de Nicolae Grigore MĂRĂŞANU, Editura Vinea, 2013 şi „Mireasma dintre cele două temple” de acelasi autor, Editura Tipo Moldova, 2013.

Sâmbătă, 28 septembrie, la ora 9.30 vor susţine „Prelegeri despre literatura Balcanilor” Gabriel DIMISIANU şi Viorel COMAN (prof. dr. Viorel MORTU), iar la ora 10.30 invitaţii vor asculta  un Recital de poezie al poeţilor din Cenaclul literar „Mihail Sebastian”. Seria prezentărilor de carte va continua şi după-amiază, fiind lansate  volumele: de Valeriu VALEGVI „Octombrie reloaded”, Editura Opera Magna, Iaşi, 2013, de Gheorghe Vidican „Maltratatul de linişte”, Editura Brumar, 2013 şi „Balcanica 7. Poeţi români şi bosniaci”, Editura Proilavia, Brăila, 2012. Festivalul se va încheia la ora 19.00, când va avea loc decernarea Premiilor BALCANICA, moment în care autorii premiaţi vor susţine un recital de poezie.

 

Dezbateri publice despre piata unica a UE

* Este a doua runda, on-line, in care se va aborda tema „drepturile sociale” 

Luni, 30 septembrie 2013, se va deschide – în cadrul Lunii dedicate Pieței Unice – a doua rundă dedezbateri on-line interactive în direct la care vor participa cetățeni, întreprinderi, organizații și factori de decizie. De data aceasta, dezbaterile vor avea ca temă drepturile sociale. „Cetățenii și părțile interesate vor avea ocazia să facă propuneri pentru viitorul UE și să le dezbată online, în timp real, cu alți cetățeni, părți interesate, reprezentanți ai autorităților, lideri și experți din toată Europa. Comisia Europeana a ales din nou să folosească internetul pentru a implica cetățenii și grupări din societatea civilă în agenda sa de politici. Forumul online oferă părților interesate o linie de comunicare unică și imediată cu factorii de decizie de la Bruxelles. De-a lungul Lunii dedicate Pieței Unice, forumul găzduiește dezbateri succesive axate pe patru teme: locurile de muncă, drepturile sociale, băncile și comerțul electronic, în toate cele 24 de limbi ale UE„, se arata in comunicatul de pe pagina web a Reprezentantei Comisiei Europene (RCE) in Romania, informatie care ne-a parvenit prin intermediul Roxanei Morea – consilier presa la RCE.

In prima runda de dezbateri tinerii si-au exprimat, mai mult decat alte categorii de cetateni, nemultumirea ca sunt nevoiti sa efectueze stagii neplatite. Michel Barnier – comisarul pentru piața internă și servicii – a declarat referitor la subiect: „Săptămâna aceasta am avut o primă dezbatere online pasionantă privind posibilitățile de a găsi un loc de muncă în cadrul pieței unice. Am auzit clar mesajul transmis de mulți tineri, și anume că sunt îngrijorați de faptul că sunt obligați să facă un șir de stagii neplătite, fără perspectiva de a obține apoi un loc de muncă permanent și plătit. Trebuie să rezolvăm această problemă. Trebuie să protejăm lucrătorii din cadrul pieței unice, aceasta fiind și tema discuțiilor din a doua săptămână a Lunii dedicate pieței unice. Multe măsuri de protecție există deja, cum ar fi standardele minime de sănătate și securitate, dar știu că cetățenii sunt îngrijorați de utilizarea abuzivă a normelor existente, care duce, de exemplu, la ceea ce unii numesc turism pentru alocații sociale sau dumping social. Tratez aceste preocupări cu toată seriozitatea și aștept cu interes să le dezbat împreună cu cetățenii săptămâna viitoare”.

Dezbaterile vor avea loc de luni până miercuri (30 septembrie – 2 octombrie) și vor viza 35 de idei din 17 țări, de la libertatea de a primi asistență medicală în orice stat membru la o inițiativă care ar facilita fluxul de informații dintre instituțiile de securitate socială din statele membre. „Această dezbatere privind drepturile sociale are loc într-o perioadă în care limitele dintre sectorul privat și cel public devin din ce în ce mai vagi în ceea ce privește furnizarea serviciilor sociale esențiale, în timp ce o forță de muncă mai mobilă înseamnă că, pentru persoanele care își găsesc un loc de muncă în străinătate în cadrul UE, pot exista neclarități privind pensiile, asistența medicală și prestațiile„, se mai precizeaza in comunicat. luna pietei unice

           Luna dedicată pieței unice se desfășoară online pe http://www.yourideasforeurope.eu/ro de-a lungul a patru săptămâni consecutive, în fiecare săptămână fiind analizată o politică diferită: 23 – 25 septembrie, locurile de muncă: „Cum să găsiți un loc de muncă, să deschideți o afacere sau să obțineți recunoașterea calificărilor dumneavoastră în Europa?”; 30 septembrie – 2 octombrie, drepturile sociale: „Care sunt drepturile de protecție socială din cadrul pieței unice a UE în materie de pensii, sănătate, servicii publice etc.?”; 7 – 9 octombrie, băncile: „Ce măsuri s-ar mai putea lua pentru a se proteja depozitele, a se evita o altă criză financiară și a se garanta că băncile investesc în economia reală pentru a se stimula creșterea economică?”; 14 – 16 octombrie, comerțul electronic: „Cât de ușor este să vinzi produse online sau, în calitate de client, să le cumperi și să îți fie livrate în străinătate? Cât de protejate sunt datele pe care le publici pe site-urile de socializare?”.

Participanții pot interacționa cu factorii de decizie în diferite moduri: pot vota și discuta ideile prezentate de cetățeni, organizații și întreprinderi; în cadrul unor discuții în direct pe internet, pot adresa întrebări comisarilor, deputaților din Parlamentul European, experților UE și personalităților naționale; cinci participanți vor fi invitați la o dezbatere finală cu comisarul Michel Barnier transmisă pe postul de televiziune Euronews, care va avea loc la 23 octombrie la sediul Parlamentului European de la Strasbourg. Pe platforma online se pot prezenta în continuare idei. Părțile interesate și cetățenii au prezentat deja aproape 400 de idei. Moderatorii sunt independenti.

 

Caravana SEV, si la Biblioteca Judeteana „Panait Istrati’ Braila

Centrul de Tineret „Tinklub” Braila gazduieste vineri, 27 septembrie 2013 , “Caravana SEV” – editia 2013. Evenimentul va avea loc la sediul Bibliotecii Judetene “Panait Istrati” intre orele 9.00 – 12.00, dupa cum precizeaza Gabriel Eduard Niculita – coordonator Tinklub. Mai multe despre “Caravana SEV” pe www.tinklub.ro afis_caravana_electronic

Caravana SEV este o sesiune de informare privind oportunitatile oferite de programul SEV si de a facilita schimburile de experienta intre principalii actori implicati in proiecte SEV si formatorii din Reteaua Nationala a Formatorilor TiA. Caravana SEV face parte din proiectul „gONG: Voluntariat intră în scenă!”, un proiect finantat de Comisia Europeana prin Programul TiA – Structuri de Suport SEV, derulat de Pro Vobis in parteneriat cu Asociatia A.R.T. Fusion, Asociatia Creativ, Asociatia Team for Youth si Centrul de Voluntariat Cluj-Napoca si urmareste informarea la scara larga privind oportunitatile oferite de Serviciul European de Voluntariat (SEV) catre organizatii si tineri si cresterea calitatii proiectelor SEV.

În perioada 15 septembrie – 25 octombrie 2-13, Caravana SEV pune în mişcare 390 de organizaţii interesate să devină active în cadrul programului SEV – Serviciul European de Voluntariat, program sprijinit de Comisia Europeană prin TiA, aducându-le împreună pentru informare, inspiraţie şi schimb de experienţă. Caravana SEV trece prin 26 de localităţi din tot atâtea judeţe din ţară şi va cuprinde evenimente organizate de parteneri locali, la care vor fi invitate câte 15 organizaţii interesate de SEV din fiecare locaţie. La nivelul judetului Braila evenimentele din cadrul Caravanei SEV sunt organizate de Centrul de Tineret Tinklub.

Participanţii vor avea oportunitatea să interacţioneze cu persoane resursă – voluntari români şi SEV, organizaţii gazdă şi de trimitere, formatori TiA – de la care pot afla informaţii clare şi prietenoase despre implementarea proiectelor SEV şi răspunsuri la întrebări: De ce sunt proiectele SEV o oportunitate pentru organizaţia mea?

Din alfabetul SEV: „Care sunt actorii şi concepetele cheie?”, „Cum se obţine acreditarea?”, „Care e ciclul unui proiect SEV?”, „Cum identificăm parteneri SEV?” etc.

Serviciul European de Voluntariat sau SEV/EVS este un program al Comisiei Europene, finanţat prin programul Tineret în Acţiune (www.tinact.ro), care stimulezează mobilitatea transnaţională şi implicarea în proiecte de voluntariat a tinerilor. SEV permite tinerilor cu vârste între 18 şi 30 de ani să desfăşoare stagii de voluntariat pentru perioade de câteva săptămâni până la 12 luni în organizaţii dintr-o altă ţară decât ţara de reşedinţă. SEV promovează coeziunea socială, solidaritatea şi toleranţa între tinerii europeni, cât şi cetăţenia activă. Programul este o oportunitate de dezvoltare personală şi profesională adresată tinerilor europeni. Anual, cîteva mii de tineri europeni, printre care şi români, participă la stagii SEV în Europa!

 

Romania – productie record de automobile

 * Conform datelor OICA, este cel mai rapid din UE si al treilea din… lume * Simt insa romanii asta?…    

Productia de autoturisme de pe piata romaneasca a crescut in 2013 cu 45 la suta in primele sase luni ale acestui an. Este cel mai accelerat ritm de crestere din Europa si al treilea cel mai rapid din lume, se arata in rapoartele Organizatiei Internationale a Constructorilor de Automobile (OICA). dacia duster

La polul opus se afla, insa, situatia vanzarilor de profil in Romania: cele mai multe masini inmatriculate in ultimele luni sunt de fabricatie straina si nu sunt noi. Ceea ce inseamna ca undeva – si de ieri, de azi – avem … o problema, ba chiar mai multe,

Mai nou, se anunta si cresteri ale pretului rovinietei.  N.aut. Oare mai gandeste cineva – cei care conduc, care fac politici – in tara asta?

 

Colegiul prefectural la Braila, septembrie 2013

Joi, 26 septembrie 2013, de la ora 10.00 incepe – la Sala Mare a Instituției Prefectului județul Brăila – ședința Colegiului Prefectural Brăila.

Asa cum anunta Teodor Haret – director Cancelarie prefect – reuniunea are urmatoarea ordine de zi:

1. Informare asupra modului de desfășurare a activității in perioada ianuarie – august 2013 de către Direcția pentru Agricultură Județeană Brăila. Măsurile necesare pentru buna  desfășurare a campaniei agricole de toamnă 2013. Prezintă Traian CISMAȘ (foto dreapta, arhiva „Braila Chirei” ) – șef serviciu in cadrul Direcției pentru Agricultură Județeană Brăila; Traian Cismas 100_5770

Ana Harapesscu 100_5971 a        2. Informare privind colaborarea Direcției Județene pentru Cultură Brăila cu autoritațile publice si cu instituțiile specializate pentru protejarea si punerea in valoare a bunurilor din  patrimoniul național, componenta majoră a dezvoltării durabile a județului Brăila. Prezintă Ana HĂRĂPESCU (foto stanga, arhiva revistei de cultura si informatie „Braila Chirei”, Armanda Filipine – din 21 septembrie 2013, Zilele Patrimoniului European) – director executiv al Direcției Județene pentru Cultură Brăila; 3. Principalii indicatori economico-sociali ai județului Brăila, realizați in primipul semestru al anului 2013 , comparariv cu cei înregistrați la nivel național, material intocmit de Directia Regională de statistică Brăila. Prezintă: Anca CONSTANTIN – director executiv al Direcției Regionale de Statistică Brăila; 4. Informare cu privire la activitatea desfasurată, in perioada 1 ianuarie – 31 august 2013, de Compartimentul de control și inspecție pentru calitatea lucrărilor in construcții Brăila din cadrul Direcției Regionale in Construcții Sud-Est, in vederea respectării cerințelor impuse de legislație in domeniul calității in construcții. Prezintă Daniel MITROFAN – inspector coordonator al Compartimentului de Control si inspecții pentru calitatea lucrărilor in construcții Brăila; 5. Proiect de hotarare pentru aprobarea „Programului de masuri al Directiei pentru Agricultură Județeană Brăila necesare unei bune desfășurări a campaniei agricole de toamnă 2013”. Prezintă Cătălin Ionuț GROSU –  subprefect județul Brăila; 6. Diverse.

Ziua Europeana a Limbilor – 26 septembrie

  * Din 2001 se serbeaza aceasta data cu scopul sublinierii diversitatii culturale si lingvistice in UE, incurajarea invatarii limbilor straine

     button_quizz_en       In perioada 26 – 28 septembrie 2013, Reprezentanța Comisiei Europene în România (RCE), Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP), Departamentul pentru Relații Interetnice din cadrul Guvernului României și institutele culturale din rețeaua EUNIC, care își desfășoară activitatea în România, organizează o serie de manifestări dedicate Zilei Europene a Limbilor în cadrul evenimentului „LinguaFEST 2013”. Programul in tari UE il vedeti in in UE (click pe documentul PDF numit „in UE”) 

          In Romania, deschiderea oficială a evenimentului va avea loc în data de 26 septembrie, începând cu ora 10:00, la sediul Reprezentanței Comisiei Europene în România, str. Vasile Lascăr, nr. 31, etaj 1, sala Titulescu. Vor lua cuvântul Niculae Idu – șeful Reprezentanței Comisiei Europene în România, Enikő Katalin Lacziko – secretar de stat in Guvernul României, Departamentul pentru Relații Interetnice, Monica Calotă – director ANPCDEFP, Marinica Stoian – consilier (inspector general) la Ministerul Educației Naționale, Augustin Mihalache – consilier pentru afaceri europene la Direcția Generală Relații Internaționale și Europene, Ministerul Educației Naționale. Secțiunea de dimineață va fi dedicată ceremoniei de acordare a premiilor European Language Label (Certificatul lingvistic european) pentru proiecte creative și inovatoare în domeniul predării și învățării limbilor străine și a distincțiilor individuale European Language Label.   

         Va fi lansată si „Publicația European Language Label”, ediția 2013, u texte de Dan Lungu – scriitor contemporan, unul dintre cei mai tradusi și Matei Vișniec – dramaturg, scriitor (traieste la Paris), în original și în traducere. În partea a doua a zilei, organizatorii ne invită la cafeneaua literară interculturală intitulată „Cetățenie europeană și dialog intercultural” –  cu participarea extraordinară a unor scriitori români care se exprimă în limbile minorităților naționale.

            Incepând cu 2001, data de 26 septembrie este dedicată celebrării limbilor europene. „Europa este posesoarea unei adevărate bogații lingvistice: 24 de limbi oficiale si peste 60 de comunitati autohtone care vorbesc o limba regionala sau minoritara, fara sa mentionăm limbile vorbite de cetatenii provenind din alte țări și de pe alte continente. Tocmai pentru a atrage atentia asupra acestei imense bogatii lingvistice, Uniunea Europeană și Consiliul Europei au lansat, în 2001, initiativa Anului european al limbilor. Din aceasta initiativă a luat naștere Ziua Europeană a Limbilor. Obiectivele sale sunt: sensibilizarea publicului față de plurilingvism în Europa, cultivarea diversității culturale și lingvistice și încurajarea învățării limbilor străine de către toți europenii, la școală sau în afara acesteia. Lansat oficial în anul 1999 de către Comisia Europeană, European Language Label (Certificatul lingvistic european) este un premiu care incurajează inițiativele în materie de predare și învățare a limbilor străine, prin recompensarea tehnicilor inedite de predare, prin difuzarea informatiilor referitoare la acestea si prin promovarea bunelor practici. În Romania, aceasta actiune este promovată de ANPCDEFP. În perioada 2001-2012, premiul a fost acordat unui număr de peste 100 de proiecte lingvistice, implementate de institutii publice si private, pe întreg teritoriul tarii„, se arata in comunicatul din pagina oficiala a RCE in Romania.

Comisia de dialog social la Braila: despre scoli si sanatate

           Miercuri, 25 septembrie 2013, de la ora 11.00, are loc la Sala Rondă a Instituției Prefectului județul Brăila ședința Comisiei de dialog social a județului Brăila.

            Teodor Haret – director Cancelarie – anunta  urmatoarea ordine de zi a sedintei:

             Informare privind măsurile luate la nivelul judeţului Brăila pentru prevenirea şi combaterea abandonului şcolar, precum şi a absenteismului; Prezentarea execuției bugetare de venituri și cheltuieli a Fondului Național Unic al Asigurărilor Sociale de Sănătate (FNUASS) în perioada ianuarie-august 2013 și precizări privind fondurile necesare pentru buna desfașurare a activității Casei Județene de Asigurări de Sănătate Brăila până la sfârșitul anului 2013; Diverse. 

                                            

Pensionarii se pregatesc, la Braila, de 1 octombrie

* Ei discuta aspectul, la Prefectura, in sedinta Comitetului consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor vârsnice al județului Brăila

Teodor Haret –    directorul Cancelariei prefectului la Braila – anunta ca miercuri, 25 septembrie 2013, la de ora 10.00, are loc la Sala Rondă a Instituției Prefectului județul Brăila ședința “Comitetului consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor vârsnice al județului Brăila”.

Principalul subiect pe ordinea de zi este „Informare privind acţiunile ce vor fi întreprinse de autorităţile publice locale şi organizaţiile pensionarilor din judeţul Brăila, cu ocazia zilei de 1 Octombrie – Ziua Internaţională a Persoanelor Vârstnice„.

Alte probleme ale persoanelor varstnice se discuta in cadrul punctului de pe ordinea de zi numit „Diverse”.

 

 

 

 

                                             

„Cercetatorii japonezi”, spectacol la Green Hours

afis Green Hours 25 sept 2013 Miercuri, 25 septembrie 2013, de la ora 21.30 are loc la Clubul de jazz „Green Hours” din capiata romaniei spectacolul „Cercetatorii japonezi”. In distributie, actorii Mihai Calin, Constantin Cojocaru, Ionut Grama, Conrad Mericoffer, Alexandru Potocean, Gabriel Spahiu si muzicianul Mandela Gajol.
Piesa este un proiect initiat de regizorul Andreea Valean si de dramaturgul Peca Stefan.

Asociatia Pro Democratia, noua conducere

* Cristian Pirvulescu lasa conducerea APD lui Marian Ioan Tata, dupa 14 ani din pozitia de lider al asociatiei * Mariana Batca, din nou presedinte APD Club Braila – din 2 septembrie 2013, este din nou unul dintre vicepresedinti

         In perioada 20 – 22 septembrie 2013, la Bucuresti s-a desfasurat Adunarea Generala a Asociatiei Pro Democratia (APD), eveniment la care au participat reprezentantii cluburilor din tara, membrii Consiliului de Conducere si ai Centrului National de Coordonare. Adunarea Generala  este organul suprem de conducere al organizatiei ce se intruneste cel putin o data pe an. In cadrul acestei sedinte, printre cele mai importante puncte de pe ordinea de zi s-a aflat: alegerea membrilor Consiliului de Conducere pentru un mandat de doi ani, stabilirea strategiei si a obiectivelor generale ale Asociatiei si infiintarea de noi filiale.

        Noul Consiliu de Conducere al APD pentru mandatul 2013 – 2015 are urmatoarea componenta: Marian Ioan Tata – presedinte si Viviana Anghel, Mariana Batca, Vasile Chiru, Cristian Savin, Adrian Simon si Gheorghe Tiber– vicepresedinti.

Batca, Pirvulescu 18 apr 2013   Foto din colectia revistei de cultura si informatie „Braila Chirei”, Armanda Filipine: Mariana Batca si Crsitain Pirvulescu, la Forumul constitutional – intalnire la Braila in 18 aprilie 2013

        Noul presedinte al APD – Marian Ioan Tata – a declarat referitor la noua sa pozitie: „In mod vizibil, dupa ani de letargie, participarea civica a capatat noi dimensuni si cetatenii cauta din nou sa fie implicati in deciziile si politicile publice care ii afecteaza. Opinia publica este astazi mai preocupata ca niciodata de transparenta actului politic si de controlul civic asupra institutiilor publice. Asociatia noastra va fi in continuare un bun ‘caine de paza’ al democratiei, dar si un catalizator al noilor forme de manifestare ale societatii civile, provocand schimbari pozitive vizibile, in societatea noastra”.

           Cu acesta ocazie, Cristian Pirvulescu – presedinte de onoare al asociatei a declarat: „Dupa 14 ani la conducerea asociatiei am considerat ca a venit momenul unei tranzitii catre o noua generatie de lideri. Ca Presedinte de Onoare voi continua, alaturi de colegii mei, sa militez pentru dezvoltarea democratiei participative”.

* * *

           APD este o organizatie neguvernamentala, non-profit si nepartizana, infiintata in anul 1990. In prezent, APD desfasoara activitati in interes public in peste 29 de judete din tara, alaturi de cei peste 1000 voluntari si membri. Misiunea APD este de a promova democratia la nivel national si international prin stimularea participarii civice.  Strategia APD a fost regandita in functie de schimbarile generate de adancirea crizei economice globale, si s-a concentrat asupra deteriorarii standardelor democratice si a noilor forme de exprimare civica. In acest context, ideea introducerii in textul viitoarei Constitutii a referendumului de initiativa cetateneasca ca mijloc de exprimare democratica directa si nemanipulata a societatii a fost considerata ca o prioritate a perioadei urmatoare. In acelasi rand s-a constatat ca dezvoltarea mecanismelor si institutionalizarea dialogului civic reprezinta mijloce eficace pentru a face auzita vocea societatii civlie si a transfera expertiza acesteia catre institutiile publice, inclusiv in privinta consultarii si participarii la procesul de regionalizare a Romaniei. Totodata, in conditiile cresterii pericolului extremist si populist, asigurarea conditiilor pentru o confruntare politica si electorala echitabila devine, mai mult decat oricand, o necesitate.  Astfel, APD isi propune sa se implice in asigurarea conditiilor pentru consolidarea democratiei electorale, dar si pentru intarirea democratiei economice si sociale participative. Pentru a stimula implicarea civica si pentru a contribui la definirea unei culturi participative la nivel local, regional, national si european, organizatia noastra isi va asuma un rol activ in sfera civica din Romania, dar si pe plan international, sustinand formarea unor coalitii care sa includa cat mai multi factori interesati.

Simpozion stiintific despre liberalism

* Sunt punctati astfel cei 138 ani de activism politic liberal in Braila * Intalnirea propusa de PNL s-a desfasurat la Muzeul Brailei
   afis simpozion liberali      Gazduit de Muzeul Braila, evenimentul aflat sub genericul „Simpozion stiintific. Traditii liberale” organizat la propunerea organizatiei Partidului National Liberal (PNL) Braila s-a dovedit un bun prilej pentru muzeografi din mai multe judete sa aprofundeze file de istorie recenta romaneasca la care nu ni s-a permis accesul in perioada comunista.
          Chiar si astazi, din nefericire, elevii pot invata istoria netrucata, neciuntita numai daca profesorii lor de liceu solicita optionalul unde se  utilizeaza manualul de profil, respectiv unul care a fost intocmai dupa 1989.
          Membri ai PNL si simpatizanti, dar si simpli cetateni pasionati de istorie au venit in sala de la etajul intai al Muzeului Brailei pentru a asista la prelegeri – intreg programul il aveti in afisul alaturat.